Sanofi biedt een breed aanbod van services en diensten ter ondersteuning van de oncologische praktijk, zoals:

  • Seminar Oncologische zorgpaden en case management
  • Bekostigingsbijeenkomsten
  • Online geaccrediteerde nascholingen
  • Congressen

Seminar Oncologische zorgpaden en casemanagement

Sinds mei 2011 organiseert Sanofi twee keer per jaar het seminar Oncologische zorgpaden en case management rondom de inirchting van de oncoloigsche zorg. Het perspectief is kwaliteit en management. Managers uit verschillende ziekenhuizen in Nederland wisselen in een informele sfeer kennis uit.

De seminars vinden plaats onder moderatie van Guus Schrijvers, emeritus-hoogleraar Public Health, Julius Center UMC Utrecht. Daarnaast brengen gastprekers hun specifieke deskundigheid in.

Het seminar betreft vaak een middagprogramma (13.00 – 18.00 uur). Gastheer is een van de deelnemende ziekenhuizen.  Globaal is het programma duaal opgezet. Voor de pauze geeft het gastziekenhuis een kijkje in de eigen keuken: zij laten zien hoe de oncologische zorg in hun ziekenhuis is vormgegeven. Daarbij wordt ingegaan op processen, ervaringen en uitdagingen. Het doel is delen met en leren van elkaar. Na de pauze volgt een discussie over een gekozen thema.

Bekostigingsbijeenkomsten

Sanofi zet gespecialiseerde consultants in om u te informeren over:

  • Ontwikkelingen op het gebied van bekostiging en vergoeding van ziekenhuiszorg
  • Specifieke vragen over wet- en regelgeving (dure) geneesmiddelen
  • Ondersteuning bij multidisciplinaire voorbereidingen voor de contractonderhandelingen met zorgverzekeraars.

Online geaccrediteerde nascholingen

Sanofi ondersteunt de ontwikkeling van digitaal geaccrediteerde nascholingsmodules, zoals Farmacotherapie-Online en oncologie tv.

Farmacotherapie-Online is een online naslagwerk met praktische, state of the art overzichtsartikelen over de farmacotherapeutische behandeling in de tweede lijn. Daarnaast biedt het de gebruiker gratis online toegang tot de Cochrane Library.

Oncologie TV is een informatieplatform voor de medisch professional over de behandeling van verschillende vormen van kanker.

Binnen de CME-Academy is een nieuwe e-learning verschenen over het diagnosticeren en vervolgens behandelen van castratieresistent prostaatcarcinoom (CRPC). De cursus is geaccrediteerd en gratis online te volgen op de website  www.cme-academy.nl.

 

(Inter)nationale congressen

Sanofi ondersteunt en is betrokken bij de organisatie van diverse (inter)nationale en regionale congressen, zoals