Na een periode van daling van het aantal diagnoses door de COVID-19 crisis is er nu sprake van een stijging richting het normale aantal diagnoses kanker per week. (Bron: IKNL). Met uitzondering van huidkanker.

Daling door COVID-19

Als gevolg van de COVID-19-crisis daalde het aantal nieuwe kankerdiagnoses vanaf week 8 aanzienlijk. In week 15 is het aantal nieuwe diagnoses kanker weer gestegen. Met uitzondering van huidkanker is er een stijging richting het normale aantal diagnoses per week. De daling is waarschijnlijk veroorzaakt door uitgestelde huisartsbezoeken en doorverwijzingen alsmede uitstel van diagnostiek in de ziekenhuizen.

Niet alleen diagnostiek is uitgesteld. Ook ingrijpende behandelingen, die druk leggen op de reeds overbelaste capaciteit van de zorg, of behandelingen waar de afweer van de patiënt wordt beïnvloed, zijn verplaatst.

Uitzondering huidkanker

De grootste daling wordt gezien bij huidkanker. In week 15 is het aantal diagnoses huidkanker nog steeds minder dan de helft van het normale aantal. Ook bij hoofd-halskanker, kanker van de mannelijke geslachtsorganen en hematologische maligniteiten zijn er in week 15 nog steeds minder diagnoses dan gebruikelijk.

Meer informatie