Jaarlijks kunnen honderden gevallen van borstkanker eerder worden opgespoord als vrouwen met zeer dicht borstweefsel bij het bevolkingsonderzoek een MRI krijgen. Bij deze vrouwen, zo’n 8 procent, zijn tumoren op een mammografie slecht zichtbaar. (Bron Volkskrant)

Dat blijkt uit een grootschalig Nederlands onderzoek waarvan de resultaten  zijn gepubliceerd in vakblad The New England Journal of Medicine. Het is wereldwijd de eerste goed uitgevoerde studie naar de meerwaarde van MRI-onderzoek bij borstkankerscreening.

DENSE-studie

Deze zogenaamde DENSE-studie betreft borstonderzoek door middel van MRI bij vrouwen met een zeer hoge dichtheid (‘dense’) van het borstweefsel, aanvullend op de in het bevolkingsonderzoek gebruikte mammografie. Jaarlijks doen ongeveer 1 miljoen vrouwen tussen de 50 en 75 jaar mee aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Bij 8% – zo’n 80.000 vrouwen – is sprake van een hoge borstdensiteit. Deze vrouwen lopen aantoonbaar
meer risico dan de gemiddelde vrouwen in de doelgroep.

  1. Zij hebben een substantieel grotere kans op het ontwikkelen van borstkanker.
  2. Voor deze vrouwen de gevoeligheid (sensitiviteit) van mammografie om borstkanker te ontdekken lager dan gemiddeld. De inzet van een aanvullende MRI zou voor deze groep vrouwen mogelijk uitkomst bieden.

De DENSE-studie bestaat uit twee volledige screeningsrondes. De resultaten van de eerste ronde nu gepubliceerd in The New England Journal of Medicine. De resultaten lijken gunstig. Het aantal gevallen van borstkanker dat bij de screening met MRI wordt opgespoord ligt hoger en het aantal vrouwen dat borstkanker ontwikkelt tussen twee screeningen in, blijkt als gevolg hiervan lager.

Uitbreiding bevolkingsonderzoek borstkanker

De bevindingen van het DENSE-studie geven staatssecretaris Blokhuis aanleiding om de Gezondheidsraad om advies te vragen over:

  • Wenselijkheid van aanvullend MRI-onderzoek binnen het bevolkingsonderzoek borstkanker voor vrouwen met een zeer hoge dichtheid van het borstweefsel, volgens de criteria van Wilson en Jungner;
  • Bondige beschouwing over de toekomstbestendigheid van MRI als methode voor vroegopsporing van borstkanker bij vrouwen.

Advies RIVM aangevraagd

De staatssecretaris heeft het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM de opdracht geven de uitvoeringsconsequenties in kaart te brengen waaronder de wijze van organisatie van MRI in het bevolkingsonderzoek evenals de kosten die daarmee gemoeid zijn.

Meer informatie