De Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) maakt bezwaar tegen het ‘Advies MRI in bevolkingsonderzoek borstkanker’ van de Gezondheidsraad, uitgevoerd naar aanleiding van de publicatie van de DENSE-studie. De Gezondheidsraad pleit om eerst meer onderzoek te doen naar contrast versterkte mammografie. Volgens de radiologen is er overtuigend bewijs voor de waarde van MRI-screening bij vrouwen met veel klierweefsel in de borsten. De artsen dringen aan op de implementatie van de MRI scan in het bevolkingsonderzoek borstkanker, omdat dit levensreddend kan zijn voor de betrokken vrouwen.

Gezondheidsraad

Volgens de Gezondheidsraad is onderzoek nodig naar een alternatief voor de MRI-scan om borstkanker op te sporen bij vrouwen met zeer dicht borstweefsel. Bij deze vrouwen zijn tumoren op een reguliere borstfoto minder goed te zien. Met een MRI-scan lukt dat beter, maar dat voordeel weegt volgens de raad nauwelijks op tegen de aanzienlijke nadelen die de methode ook kent. Bovendien is investeren in MRI als aanvulling op het bevolkingsonderzoek niet doelmatig, omdat er mogelijk een eenvoudiger en goedkoper alternatief is, namelijk een contrast versterkte mammografie (CEM).

CEM

De radiologen wijzen erop dat vrouwen met zeer dicht borstklierweefsel een hogere kans op borstkanker hebben dan vrouwen met minder dicht klierweefsel. Bij deze groep vrouwen zijn tenminste 4 op de 10 aanwezige tumoren niet zichtbaar op het mammogram van het bevolkingsonderzoek.

De artsen vinden CEM geen goed alternatief voor de MRI. CEM is een nieuwe techniek waarvoor op het gebied van screening nog nauwelijks data bestaan. Uit klinische studies blijkt dat de gevoeligheid van CEM voor de detectie van borstkanker iets lager is dan die van MRI, terwijl de frequentie van fout-positieve bevindingen eveneens iets lager is. CEM is een techniek op basis van schadelijke röntgenstraling en maakt gebruik maakt van jodium-houdend contrastmiddel. Volgens de artsen significant minder veilig dan het voor MRI gebruikte (gadolinium-houdende) contrastmiddel. Ook beschikt Nederland nauwelijks over apparaten waarmee CEM kan worden uitgevoerd en is de expertise om de uitkomsten te beoordelen binnen de beroepsgroep beperkt.

Richtlijn

De radiologen onderzoeken of MRI screening voor vrouwen met zeer dicht borstklierweefsel tussen de 50 – 75 jaar opgenomen kan worden in de medisch specialistische richtlijn borstkanker. Zij hopen op overleg met de staatssecretaris van VWS over de inbedding van deze screening binnen het reeds bestaande bevolkingsonderzoek.

Meer informatie