Het duurt nog zeker zes jaar voordat in het kader van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker standaard een MRI-scan of CEM kan worden aangeboden aan vrouwen met zeer dicht borstweefsel. Deze vrouwen maken meer kans op de ontwikkeling van tumoren en die zijn ook nog eens moeilijker te ontdekken met een mammografie. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer.

DENSE Studie

Uit de DENSE studie bleek in 2019 dat MRI aanvullend op mammografie voor een bepaalde groep vrouwen betere resultaten oplevert. Maar, de Gezondheidsraad adviseerde in 2020 dat een aanvullende MRI ook nadelen oplevert zoals onnodige doorverwijzingen en behandelingen. De Gezondheidsraad stelde voor om een andere techniek te onderzoeken namelijk de contrast enhanced mammography (CEM).

Blokhuis wil een zorgvuldige keuze maken welke techniek op een zo kort mogelijke termijn voor de screening van vrouwen met zeer dicht borstweefsel een zo goed mogelijke balans tussen de voor- en nadelen geeft. Bij beide technieken geldt in elk geval dat door het gebruik van contrastmiddel en de mogelijke bijwerkingen vrouwen in het ziekenhuis gescreend moeten worden. Dat betekent een volledig nieuwe samenwerking met de ziekenhuizen.

De staatssecretaris verwacht dat het onderzoek naar CEM, de uitvoeringstoets van het RIVM en alle
noodzakelijke voorbereidingen die daaruit volgen er zeker zes jaar nodig is voordat vrouwen met zeer dicht borstweefsel in het reguliere bevolkingsonderzoek borstkanker een screening met één van de twee technieken
kan worden aangeboden.

Meer informatie