Ter afsluiting van Movember reikte de Prostaatkankerstichting het eerste exemplaar van het boekje ‘Prostaatkanker heb je niet alleen’ uit aan Tweede Kamerlid Léoni Sazias.

Traditioneel staat november in het teken van prostaatkanker. De Movember movement vestigt wereldwijd de aandacht op prostaatkanker, onder meer door mannen op te roepen hun snor in deze maand te laten staan.

In Nederland ondersteunt Sanofi Genzyme de Nederlandse Prostaatkankerstichting bij verschillende initiatieven voor patiënten om de kennis over deze ziekte te verbeteren, waaronder de productie van het nieuwe boekje ‘Prostaatkanker heb je niet alleen‘.

Impact prostaatkanker

Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen in Nederland. Jaarlijks krijgen ongeveer 11.000 mannen prostaatkanker: 45% van de patiënten is 70 jaar of ouder en 27% is ouder dan 75 jaar.

Voor mannen is de diagnose prostaatkanker ingrijpend. Wat kunnen zij doen na deze diagnose? Welke behandelingen zijn mogelijk? Minder vaak is er aandacht voor de betekenis van deze diagnose voor hun partners? En hoe partners mannen kunnen ondersteunen in het maken van keuzes?

Prostaatkanker heb je niet alleen

Daarom reikte de Prostaatkankerstichting ter afsluiting van de maand Movember, op 29 november 2017 het eerste exemplaar van het boekje ‘Prostaatkanker heb je niet alleen’ uit aan Tweede Kamerlid Léoni Sazias. Sazias is lid van de 50PLUS fractie en woordvoerder zorg.

Aandacht voor partners

Kanker heb je niet alleen, prostaatkanker dus ook niet. Kanker heeft grote impact op het leven van de patiënt, maar ook op dat van de partner, eventuele kinderen en de omgeving. Net als bij veel andere ziekten gaat de aandacht van zorgverleners vooral uit naar de patiënt. Dat is niet verwonderlijk: de patiënt is degene die ziek is, die de behandelingen moet ondergaan. De zorg voor de patiënt moet optimaal zijn. Maar het is meer dan goed ook aandacht te hebben voor de partner die naast de patiënt staat. Dit was reden om een partnerboekje te maken.

In dit boekje ‘Prostaatkanker heb je niet alleen’ vinden belangstellenden informatie over alle fasen van prostaatkanker. Daarnaast zijn vooral ook veel ervaringsverhalen van partners en van zorgverleners opgenomen.

De makers hopen dat er door de publicatie van het boekje meer aandacht is voor partners van prostaatkankerpatiënten. En dat er bovendien meer openheid komt over hun zorgen, behoeften en emoties.

Meer informatie