Driekwart van de mannen weet niet wat de symptomen van prostaatkanker zijn, terwijl de kans op genezing het grootste is als ze er snel bij zijn. ProstaatkankerStichting.nl vraagt ter gelegenheid van Movember, de maand van de prostaatkanker, aandacht voor het vroeg opsporen van deze ziekte.

Incidentie prostaatkanker

Het aantal nieuwe patiënten met prostaatkanker in een jaar is in de afgelopen 25 jaar gestegen van ruim 4.000 in begin jaren negentig naar ruim 12.000 in 2018. Meer dan de helft van de patiënten is bij diagnose ouder dan 70; ruim 10% ouder dan 80 jaar. (Bron: IKNL)

Sterfte prostaatkanker

Absoluut gezien is volgens IKNL het aantal mannen dat sterft aan prostaatkanker de afgelopen decennia toegenomen. Dat is grotendeels het gevolg is van de dubbele vergrijzing (meer ouderen, die ook ouder worden). Maar, relatief gezien is de mortaliteit sinds het midden van de jaren ’90 sterk afgenomen door onder andere de invoer van PSA testen, toegenomen toepassing van het rectaal toucher, de transrectale echografie en biopsie, naast betere stagering en behandeling.

Prognose prostaatkanker is verbeterd

De overleving van patiënten met prostaatkanker is iets verbeterd door vroeg diagnose en betere behandelmogelijkheden. De relatieve vijfjaarsoverleving bedroeg 69,4% voor mannen die in de periode 1991-1995 werden gediagnosticeerd met prostaatkanker. Dit is nu gestegen naar 89,1% voor mannen bij wie de diagnose in de periode 2011-2015 werd gesteld.

Kennis van prostaatkanker

Vroeg diagnose vergroot de kans op herstel. Maar volgens de StichtingProstaatKanker is het voor veel mannen moeilijk om over hun prostaat en prostaatkanker te praten. Dat wordt bevestigd door een recent onderzoek van het Reinier Haga Prostaatkankercentrum. Hieruit bleek dat drie van de tien Nederlandse mannen van 45 jaar en ouder niet openlijk over prostaatkanker praten, als ze daar mee te maken hadden.

Onbekendheid leidt tot misverstanden. Zo denken mannen dat prostaatkanker een oude mannenziekte is, terwijl alle mannen vanaf 50 jaar al een verhoogde kans hebben op prostaatkanker. Ook denken ze dat je op zijn minst plasklachten moet hebben, voordat je naar de huisarts gaat. Maar prostaatkanker geeft geen klachten of pas in een latere fase.

Bekendheid en bewustwording

Volgens ProstaatKankerStichting.nl kan meer bekendheid en bewustwording vroege opsporing bevorderen, wat een betere kans op genezing geeft. Zo kan PSA-bloedonderzoek bij de huisarts uitwijzen of mannen een verhoogde kans op prostaatkanker hebben.

Rol huisarts

Huisartsen hebben volgens ProstaatKankerStichting.nl een belangrijke taak in de voorlichting aan patiënten. Er zitten namelijk voor- en nadelen aan deze vroege opsporing die de huisarts objectief kan toelichten, vóórdat de patiënt besluit tot wel of geen PSA-meting.

Meer informatie