Ter gelegenheid van Movember, prostaatkankermaand zet IKNL actuele cijfers op een rij.

Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij Nederlandse mannen. Ruim 10.000 mannen krijgen jaarlijks deze diagnose: 45% van de patiënten is 70 jaar of ouder en 27% is ouder dan 75 jaar. De relatieve overleving van deze oudere patiënten met prostaatkanker is lager dan die van jongere patiënten. Dit komt deels doordat de oudere patiënten vaker gediagnosticeerd worden met een hoger ziektestadium en minder gunstige Gleason graad. (Bron: IKNL)

Incidentie prostaatkanker

Prostaatkanker is bijna een vijfde van alle vormen van kanker bij mannen. Het aantal nieuwe patiënten met prostaatkanker in een jaar (incidentie) is in de afgelopen 25 jaar gestegen van ruim 4.000 in begin jaren negentig naar ruim 10.000 in 2015.

PSA screening

Begin jaren negentig nam de incidentie voor alle ziektestadia toe ( het ziektestadium cT1c werd in 1993 geïntroduceerd vanwege de PSA test). De incidentietoename in deze periode is waarschijnlijk slechts deels het gevolg van PSA screening; de sterke toename in cT1c tumoren na 2000 is wel het gevolg van PSA screening.

Verschillen per leeftijd

Bij mannen van 75 jaar of ouder is de incidentie van prostaatkanker al vele jaren aan het afnemen, terwijl de incidentie in de jongere leeftijdsgroepen sinds begin jaren negentig toeneemt en pas sinds kort daalt.

Deze recente afname is waarschijnlijk het gevolg van het vervroegen van prostaatkankerdiagnoses door de PSA-testen. Daarnaast wordt de PSA-test tegenwoordig met wat meer terughoudendheid uitgevoerd om overdiagnostiek te beperken.

Overleving prostaatkanker

De relatieve 10-jaarsoverleving van patiënten met gelokaliseerd prostaatkanker (zonder metastasen op afstand) is meer dan 90%. De overleving van patiënten met afstandsmetastasen is aanzienlijk lager; ongeveer 25%. In de loop van de tijd is een verbetering zichtbaar in overleving van alle stadia van ziekte.

Prostaatkanker wordt vooral bij oudere mannen gediagnosticeerd. De relatieve overleving van oudere patiënten met prostaatkanker (75 jaar of ouder) is lager dan die van jongere patiënten: 10-jaarsoverleving van 65% versus 85%. Dit komt deels doordat de oudere patiënten vaker gediagnosticeerd worden met een hoger ziektestadium en minder gunstige Gleason-graad. (Bron: IKNL)

Behandeling

Sinds een aantal jaren zijn naast de hormoontherapie, ook chemotherapie en een aantal nieuwere, op de androgeenreceptor gerichte, middelen beschikbaar waarvan onderzoek aantoont dat zij leiden tot een verbetering in overleving (een aantal maanden) van vergevorderd prostaatkanker.

Lees het hele bericht op website IKNL.

Meer informatie