De Tweede Kamer heeft met algemene stemmen een motie van D66-Kamerlid Antje Diertens aangenomen om met de Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland te werken aan de preventie van huidkanker. Ook wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor screening op huidkanker.

Screening op huidkanker

In de motie wordt de regering gevraagd om samen met de Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland een voorstel te doen voor een effectieve voorlichtingscampagne over het voorkomen van huidkanker. Daarnaast wordt de Gezondheidsraad gevraagd om te adviseren op welke wijze screening (kosten)effectief kan plaatsvinden, door een bevolkingsonderzoek, of specifieke doelgroepen of laesiespecifiek te screenen.

Voorkomen boven genezen

Aanleiding voor het indienen van de motie is:

  • De constatering dat huidkanker de meest voorkomende vorm van kankers is in Nederland;
  • en het aantal gevallen van huidkanker jaarlijks toeneemt.
  • De veronderstelling dat veel gevallen van huidkanker voorkomen kunnen worden door goede voorlichting
  • en dat voorlichting en screening de kwaliteit van leven bevordert en kosten bespaart.

Leefstijl is belangrijke veroorzaker

Huidkanker is een grotendeels een leefstijl (zon- en zonnebankgedrag) gerelateerde aandoening. Terwijl diverse landen werk maken van een gecoördineerde en continue aanpak van huidkankerpreventie, laat de Nederlandse overheid volgens HUKAs kansen liggen. Bijvoorbeeld door het aanbieden van goede zonbeschermingsmiddelen op strategische plaatsen, of het aanpassen van de omgeving door optimale (groene) schaduwcreatie op plekken waar risicogroepen voor huidkanker (bijvoorbeeld kinderen, buitensporters of buitenwerkers) veel verblijven.

Motie ingediend

Genoemde motie werd op 1 februari 2021 ingediend door het Tweede Kamerlid Antje Diertens (D66) i en was mede ondertekend door Martijn Bolkestein (VVD) iCarla Dik-Faber (CU) iEva van Esch (PvdD) iAnne Kuik (CDA) iAttje Kuiken (PvdA) iWim-Jan Renkema (GL) i en Léonie Sazias (50PLUS) i.

Meer informatie