Bij de wetswijziging voor medisch-wetenschappelijk onderzoek met kinderen en wilsonbekwamen is in 2016 afgesproken om na te gaan of het formulier dat onderzoekers moeten invullen vóórdat het naar een medisch ethische toetsingscommissie gaat, kan worden aangepast om de belasting van de kinderen en wilsonbekwame proefpersonen tijdens een studie te monitoren.

Minister De Jonge heeft de Eerste Kamer geïnformeerd over de voortgang hiervan.

Systematische verzameling en analyse

De CCMO is met onderzoekers, opdrachtgevers van onderzoek en de medisch-ethische toetsingscommissies in gesprek over de optimale wijze waarop informatie over ervaren belasting bij kinderen en wilsonbekwame proefpersonen tijdens een studie op systematische wijze kan worden verzameld en geanalyseerd.

Er wordt gewerkt aan een uniforme werkwijze voor de uitvraag van ervaren belasting aan de proefpersonen, die deel uit gaat maken van het beoordelingsproces van de METC’s en de CCMO.

Evaluatie toetsingskader

Informatie over de ervaren belasting tijdens onderzoek moet inzichtelijk maken in hoeverre het toetsingskader bijdraagt aan de juiste afweging tussen de wetenschappelijke aspecten van een onderzoeksvoorstel en het belang, de belasting en risico’s voor de proefpersoon.

Meer informatie