Zorginstituut Nederland publiceerde de Monitor Weesgeneesmiddelen in de praktijk 2019. Deze monitor geeft naast inzicht in kostenontwikkelingen een beeld van de inzet van weesgeneesmiddelen in de dagelijkse Nederlandse praktijk.

Uitgaven weesgeneesmiddelen stijgen

De uitgaven aan weesgeneesmiddelen blijven stijgen: van € 195 miljoen in 2013 naar € 259 miljoen ruim 4 jaar later. Dat is gemiddeld 9% per jaar; ongeveer net zo veel als de ontwikkeling van het aantal patiënten.

Horizonscan geneesmiddelen

De verwachting is dat de kosten van weesgeneesmiddelen de komende jaren blijven stijgen, aangezien ook de Horizonscan Geneesmiddelen van het Zorginstituut de komende jaren meerdere nieuwe of indicatie-uitbreidingen van bestaande weesgeneesmiddelen verwacht. De monitor maakt duidelijk dat goede registratie van weesgeneesmiddelen essentieel is om zicht te krijgen op de toepassing, de kosten en de effectiviteit ervan.

Over de monitor

Het doel van de monitor is inzicht te geven in de inzet van weesgeneesmiddelen in de dagelijkse Nederlandse praktijk, door:

  • In beeld brengen van kosten en volumes van de inzet van weesgeneesmiddelen;
  • Inzoomen op de toepassing van één of meerdere weesgeneesmiddelen
  • Monitoren van lopende centrale en decentrale weesgeneesmiddelen-arrangementen;
  • In kaart brengen van stand van zaken voor wat betreft de toegankelijkheid van weesgeneesmiddelen;
  • Volgen van belangrijkste beleidsontwikkelingen op dit terrein.

Meer informatie