De monitoring van het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt jaarlijks in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uitgevoerd door Erasmus MC en het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Het doel van de monitor is om de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek te bewaken en te verbeteren. Het bevolkingsonderzoek darmkanker valt onder de regie van het RIVM.

Uitkomsten onderzoek

De monitor 2017 bevat, net als voorgaande jaren, positief nieuws, volgens Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport. Zo blijft de deelname in de eerste en vervolgronden hoog. Bijna 1.4112.000 mensen, ruim 70 procent, hebben deelgenomen. Bij 4.203 deelnemers is na vervolgonderzoek darmkanker ontdekt. Bij 23.220 deelnemers zijn mogelijke voorlopers van darmkanker verwijderd.

Door voorlopers te verwijderen wordt voorkomen dat darmkanker ontstaat. Als darmkanker vroeg wordt ontdekt, is de kans groter dat
de behandeling succes heeft. De behandeling is vaak ook minder zwaar.

Ontlastingtest scoort beter

Verder toont de monitor 2017 voor het eerst gegevens die aangeven dat de ontlastingstest in de eerste ronde in 2014 beter darmkanker heeft kunnen opsporen dan oorspronkelijk verwacht. Er is namelijk een kans dat er na een eerste deelname geen aanwijzingen zijn van (voorlopers van) darmkanker, maar dat een deelnemer in de twee jaar voor de volgende deelname toch darmkanker blijkt te hebben. Uit de proefbevolkingsonderzoeken voorafgaand aan de landelijke
invoering was berekend dat de ontlastingstest ongeveer 75% van alle deelnemers die darmkanker hebben, zou opsporen. Voor de deelnemers uit 2014 blijkt dit percentage hoger te liggen. De ontlastingstest heeft toen 85% van de deelnemers die darmkanker hebben in de eerste ronde opgespoord.

Meer informatie