Minister Schippers heeft de Kamer schriftelijk geïnformeerd over de  resultaten van het derde jaar bevolkingsonderzoek darmkanker. Het doel van deze jaarlijkse monitor is om de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek te bewaken en belangrijke knelpunten te signaleren. Uit de monitor over 2016 komt naar voren dat het bevolkingsonderzoek darmkanker naar verwachting verloopt.

Bevolkingsonderzoek

Aan het bevolkingsonderzoek darmkanker hebben in 2016 1.063.651 mensen deelgenomen. Hiervan hebben 745.783 mensen voor de eerste keer deelgenomen. Dit is 71,8% van de genodigden. Voor 317.868 mensen was het na 2014 de tweede keer dat zij deelnamen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. Dit is 75,9% van de genodigden. Dat is zelfs iets hoger dan in de eerste ronde, aldus de minister.

Vervolgonderzoek

In 2016 zijn op basis van resultaat van het bevolkingsonderzoek 47.257 coloscopieën uitgevoerd. Bij 3.706 deelnemers is tijdens dit vervolgonderzoek darmkanker ontdekt. Daarnaast zijn bij 20.236 mensen mogelijk voorlopers van darmkanker (adenomen) verwijderd.

Complicaties

Bij het kijkonderzoek kan de arts bij het zien van afwijkingen direct kleine ingrepen uitvoeren. Zoals bij elke medische ingreep is er ook bij een coloscopie kans op een complicatie. Die kans neemt toe als de arts tijdens het onderzoek een poliep of stuk weefsel moet weghalen. Als een complicatie ontstaat binnen 30 dagen na de coloscopie, moet deze geregistreerd worden. In 2016 zijn drie mensen kort na de coloscopie overleden, zo blijkt uit registratie. Uit onderzoek door de betrokken ziekenhuizen blijkt dat in geen van de gevallen sprake was van een relatie met de coloscopie. Om de kwaliteit van de zorg te blijven verbeteren, blijft aandacht bestaan voor de signalering en registratie van complicaties.

Monitor op website RIVM

De monitor bevolkingsonderzoek darmkanker wordt voortaan, in lijn met andere monitorresultaten, gepubliceerd op de website van het RIVM.

Meer informatie