Minister Schippers verleent vergunningen voor protonentherapie

2 december 2013 – Minister Schippers heeft een vergunning verleend voor het toepassen van protonentherapie aan het UMC Groningen en aan een samenwerkingsverband van het LUMC, het Erasmus MC en de TU Delft. Bij twee andere vergunningaanvragen is nadere informatie nodig voordat de minister een besluit kan nemen. De aanvragers hebben op grond van de Algemene wet bestuursrecht zes weken de tijd gekregen om hun aanvraag aan te vullen. Daarna zal de minister ook over deze aanvragen een besluit nemen.

Protonentherapie is een nieuwe vorm van radiotherapie die gebruikt kan worden in de behandeling van specifieke vormen van kanker waar een heel gerichte bestraling gewenst is. In Nederland bestaan nu nog geen faciliteiten die protonentherapie kunnen aanbieden.

Op basis advies CVZ

Eerder heeft het College voor zorgverzekeringen (CVZ) bepaald voor welke indicatie protonentherapie tot de stand van de wetenschap mag worden gerekend en dus tot het basispakket behoort. Om tot deze duiding te komen heeft het CVZ advies gekregen van een commissie met onder andere zorgverzekeraars, aanbieders en andere deskundigen.

Na de vergunningverlening is het aan de vergunninghouders om de financiering van de protonenfaciliteit rond te krijgen. Ook kunnen, naargelang de zorgbehoefte van hun verzekerden, verzekeraars zelf kiezen welk centrum of welke centra ze contracteren.

Zorgverzekeraars Nederland: Vier vergunningen is teveel

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vinden het een verkeerd signaal van minister Schippers om aan vier Universitair Medische Centra een vergunning te verlenen voor protonentherapie, zo meldden zij in september 2013. Uit het oogpunt van kwaliteit en kostenbeheersing zou met een enkele vergunning kunnen worden volstaan. Zelfs zou overwogen kunnen worden helemaal af te zien van voorzieningen in Nederland, omdat er dichtbij in het buitenland nog voldoende, onbenutte capaciteit aanwezig is.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee