Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft met succes onderhandeld over de prijs van het middel atezolizumab voor de vervolgbehandeling van longkanker. Hierdoor wordt het middel vanaf 1 juni 2018 vergoed uit het basispakket. De afspraak met de leverancier bestaat uit een vertrouwelijke korting die oploopt naarmate de uitgaven toenemen. De afspraken gelden tot en met 2019.

Pakketsluis

Atezolizumab was vanwege de hoge kosten in de ‘sluis’ geplaatst. Dat houdt in dat het middel niet vergoed werd om zo eerst een lagere prijs uit te kunnen onderhandelen met de leverancier. Het Zorginstituut heeft in februari een advies uitgebracht over deze behandeling. Zij adviseerden de minister te gaan onderhandelen over de prijs van het middel. Deze onderhandelingen zijn nu afgerond. Vanwege de vertrouwelijkheid van de afspraken met de leverancier kan de uitkomst van de onderhandelingen niet openbaar gemaakt worden.

Atezolizumab kan worden ingezet als vervolgbehandeling van longkanker. De gemaakte afspraken zullen ook gelden voor de inzet van de behandeling bij toekomstige bewezen effectieve indicaties. Voor de behandeling van blaaskanker zit het middel al in de sluis. Het Zorginstituut heeft het voor deze behandeling nog niet kunnen beoordelen, daarom blijft deze indicatie vooralsnog in de ‘sluis’.

Meer informatie