14 augustus 2014

Het aantal borstkankeroperaties dat een ziekenhuis jaarlijks uitvoert, speelt geen rol van betekenis bij de kans op genezing van patiënten met borstkanker. Dit blijkt uit onderzoek van IKNL. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met de Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen en medisch specialisten.

De onderzoekers analyseerden gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie van bijna 59.000 patiënten die in de periode 2001-2005 werden geopereerd aan borstkanker. Onderzocht werd welke patiënten na gemiddeld tien jaar waren overleden en of het aantal operaties dat per jaar per ziekenhuis werd gedaan hierop van invloed was.

Geen verschillen boven 75 operaties

Uit het onderzoek blijkt dat ziekenhuizen met jaarlijks 75-99, 100-149, 150-199 en meer dan 200 borstkankeroperaties even goede resultaten hebben. In de ziekenhuizen die minder dan 75 borstkankeroperaties per jaar doen, blijkt de sterfte in de tien jaar na diagnose en na casemixcorrectie 9% hoger te zijn. In de onderzoeksperiode (2001-2005) waren er nog negentien ziekenhuizen met gemiddeld minder dan 75 operaties per jaar.

Inmiddels is het aantal ziekenhuizen met minder dan 75 borstkankeroperaties per jaar is door fusies en samenwerking tussen ziekenhuizen en een toename van het jaarlijkse aantal nieuwe borstkankerpatiënten sterk gedaald. Inmiddels vinden in alle ziekenhuizen in Nederland jaarlijks meer dan 75 borstkankeroperaties plaats.

Andere factoren meer invloed

De studie toont aan dat andere factoren meer invloed hebben op een slechtere overleving van het ziekenhuisvolume, zoals:

  • Hoge leeftijd ten tijde van diagnose
  • Hoger stadium
  • Grotere tumor
  • Groter aantal positieve lymfeklieren
  • Diagnose langer geleden
  • Lagere sociaaleconomische status

Daarom kan de volumenorm niet zonder meer gebruikt kan worden als kwaliteitsindicator voor borstkanker. Andere factoren blijken van veel groter belang om borstkanker te overleven.

Multidisciplinaire benadering van kwaliteitsmonitoring

Door de ontwikkeling van moleculaire testen en nieuwe behandelmogelijkheden zal de zorg voor patiënten met borstkanker steeds ingewikkelder worden en individueler worden benaderd. Dit vereist een multidisciplinaire benadering van de monitoring van kwaliteit van zorg, zoals op dit moment wordt gedaan in de Netherlands Breast Cancer Audit (NBCA), waaraan inmiddels alle Nederlandse ziekenhuizen deelnemen.

Meer informatie