Minder oncologische richtlijnen

24 juni 2013 – Er zijn geluiden om het aantal oncologische richtlijnen fors terug te brengen, want dat zouden er onwerkbaar veel zijn. Sonja Kersten, directeur Kennis en Kwaliteit bij Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), bestrijdt dat in een artikel in Medisch Contact. Volgens haar zouden minder richtlijnen onherroepelijk leiden tot toename van de kwaliteitsverschillen in de behandeling van patiënten met kanker en dus ten koste van de kwaliteit van zorg gaan.

Anno 2013 hebben zorgverleners 140 richtlijnen tot hun beschikking, waarvan 45 evidence based. De richtlijnen beslaan verschillende domeinen, zoals multidisciplinaire, tumorspecifieke zorg, verpleegkundige zorg, voeding en diëtetiek, erfelijkheid, maar ook symptoomgerichte palliatieve zorg.

Machteld Wymenga, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO), kraakte vorig jaar in Medisch Contact (MC 37/2012: 2010) kritische noten over onder meer de inhoud, totstandkoming en bekostiging van richtlijnen voor de oncologische zorg. Zij vindt de huidige richtlijnenset te omvangrijk en stelt voor deze te vervangen door vier Nederlandse richtlijnen en voorts Europese oncologische richtlijnen te voorzien van een addendum voor de Nederlandse situatie.

Geen wildgroei

Het aantal richtlijnen is gegroeid, bevestigt Sonja Kersten, maar volgens haar is er geen sprake van wildgroei. De oncologische richtlijnen zijn niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk. Een onlangs door Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) uitgevoerd landelijk onderzoek onder meer dan veertienhonderd professionals toont aan dat 99 procent van hen bekend is met de oncologische richtlijnen. Het overgrote deel (94%) wil niet zonder deze richtlijnen. Deze artsen raadplegen ze ten behoeve van besluitvorming, als voorbereiding op het multidisciplinair overleg en als professioneel referentiekader.

Revisietraject

Er komen geen nieuwe richtlijnen voor de oncologische zorg bij: volgens de IKNL directeur is de set compleet. Als een vigerende richtlijn de professional onvoldoende helpt in het maken van een keuze voor een diagnostische test of het stellen van het behandelbeleid, vragen de wetenschappelijke verenigingen IKNL om een revisietraject te begeleiden. IKNL levert de procesbegeleiding en kwaliteitsbewaking in de richtlijnwerkgroepen. Daarin zitten vertegenwoordigers van verschillende wetenschappelijke verenigingen en beroeps- en patiëntenverenigingen.

Webapplicatie

Voor snelle toegang tot de juiste informatie maken zorgverleners sinds 2001 gebruik van de webapplicatie Oncoline. Samen met alle wetenschappelijke verenigingen en de Orde van Medisch Specialisten (OMS) test IKNL op dit moment een nieuwe, op Oncoline gebaseerde landelijke richtlijnendatabase voor de tweede lijn. Deze applicatie gaat uit van het combineren van modules uit richtlijnen die op basis van de zoekvraag of het profiel van de gebruiker worden getoond. Deze database wordt rond de zomer van 2013 gelanceerd.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee