De ervaringen in het Ikazia Ziekenhuis met het genexpressieprofiel Oncotype DX zijn positief. Dure en belastende chemokuren worden nu alleen ingezet als het echt nodig is. Met als resultaat minder overbehandeling en minder zorgkosten, aldus een bericht in Medisch Contact.

Wel of geen aanvullende chemo

Bij patiënten met borstkanker in een vroeg stadium kan het genetisch profiel van de tumor (genexpressieprofiel) informatie geven over het te verwachten effect van de behandeling en over het risico op terugkeer. Het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam gebruikt sinds 2013 het genexpressieprofiel Oncotype DX. Bij de juiste patiëntselectie blijkt deze test bij meer dan de helft van de nieuwe borstkankerpatiënten overwogen te kunnen worden of aanvullende chemotherapie zinvol is. Met als resultaat minder overbehandeling, gezondheidswinst, betere kwaliteit van leven en minder zorgkosten.

Geen verzekerde zorg

Er zijn op dit moment in Nederland twee genexpressieprofielen beschikbaar voor borstkanker in een vroeg stadium: MammaPrint en Oncotype DX.

Oncotype DX werd in 2004 in de Verenigde Staten geïntroduceerd. Nederland volgde bijna tien jaar later met de eerste Oncotype DX-test in het Ikazia Ziekenhuis in 2013. Pas daarna volgden andere Nederlandse ziekenhuizen. Aangezien Oncotype DX en MammaPrint nog geen verzekerde zorg zijn, zijn ziekenhuizen terughoudend in het toepassen van deze tests.

Kostenbesparend

Het Ikaziaziekenhuis vindt de Oncotype DX test een waardevolle aanvulling. Door de juiste patiënten voor Oncotype DX te selecteren, veranderde de behandeling en werd adjuvante chemotherapie minder voorgeschreven. Oncotype DX levert niet alleen een winst op voor gezondheid en kwaliteit van leven, maar bespaart dus ook kosten. Dat blijkt uit verschillende internationale studies.

De totale kosten van de behandeling van zestien patiënten in het Ikazia Ziekenhuis met chemotherapie zouden neerkomen op 269.232 euro. Door de invoering van Oncotype DX hoefden nog maar zes patiënten te worden behandeld met chemotherapie en daalden deze kosten naar 100.962 euro. Dat betekent een besparing voor de zorgverzekeraar van 168.270 euro. (Bron Medisch Contact.)

Meer informatie