Door de COVID-19 crisis is in maart 2020 het aantal diagnoses borstkanker met een kwart gedaald. Van rond de 420 patiënten naar rond de 340 patiënten per week. Dit blijkt uit eerste cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie op basis van de voorlopige diagnoses in de landelijke pathologiedatabase PALGA. (Bron: IKNL)

Minder naar huisarts

De daling lijkt veroorzaakt te worden, doordat vrouwen met klachten minder snel naar de huisarts gaan, of minder snel worden doorverwezen naar het ziekenhuis.

Bevolkingsonderzoek

Het tijdelijk stopzetten van het bevolkingsonderzoek op 16 maart jl. is te kort geleden om de daling in borstkankerdiagnoses te kunnen verklaren. Meestal zit er namelijk ongeveer twee weken tussen het mammogram in het kader van het bevolkingsonderzoek en de pathologische bevestiging van de tumor. De daling betreft bovendien alle leeftijdsgroepen.

Meer informatie