Marjolein Greuter promoveert op 10 januari 2017 bij VUmc met haar onderzoek naar de lange termijn effecten van screening op darmkanker. Ook onderzocht ze of er factoren zijn die de effectiviteit van het bevolkingsonderzoek kunnen bedreigen. En of de screening verbeterd kan worden.

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Het bevolkingsonderzoek naar darmkanker wordt sinds 2014 stapsgewijs ingevoerd. Alle mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar krijgen iedere twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek via een ontlastingtest. Als er bloed in de ontlasting wordt gevonden, kan een inwendig kijkonderzoek (coloscopie) in de dikke darm volgen om te ontdekken of er sprake is van darmkanker, of van poliepen, goedaardige voorlopers van darmkanker. Die poliepen kunnen tijdens een coloscopie direct worden verwijderd.

Voorspellen toekomstig effect onderzoek

Met een wiskundig model voorspelt Marjolein Greuter dat dertig jaar screenen met een ontlastingstest de ziektelast van darmkanker flink zal doen dalen. Naar verwachting zal het aantal darmkankerpatiënten met 35% dalen en de sterfte met 47%. Wel zijn elk jaar meer dan 100.000 coloscopieën nodig om dit te bereiken. Bij zo’n 20.000 van deze coloscopieën wordt geen poliepen of kanker gevonden, omdat ze het gevolg zijn van een onterecht positieve ontlastingstest.

Surveillanceprogramma

Als er poliepen worden ontdekt tijdens de coloscopie, worden mensen doorgestuurd naar het zogeheten surveillanceprogramma. Dit betekent dat er na drie tot vijf jaar opnieuw een coloscopie wordt gedaan. Uit de analyses van Marjolein Greuter blijkt dat de surveillance coloscopieën het aantal nieuwe gevallen van darmkanker nauwelijks vermindert. Verder zijn deze coloscopieën niet kosteneffectief. Daarom moet meer onderzoek naar gedaan worden naar alternatieven voor het huidige surveillanceprogramma.

CT- of MRI-scan

Uit dit onderzoek blijkt ook dat screening via een CT- of MRI-scan te duur is en leidt tot minder gezondheidswinst.

De conclusie is dat screening met een ontlastingstest op dit moment de beste keuze is voor Nederland, met substantiële gezondheidswinst, maar dat verdere optimalisatie wellicht mogelijk is.

Meer informatie