Minder complicaties prostaatkanker bij ervaren ziekenhuizen

6 augustus 2013

6 augustus 2013

Mannen die een prostaatverwijdering ondergaan in een ziekenhuis dat deze verrichting vaak uitvoert, hebben een lagere kans op complicaties. Bij ziekenhuizen die minder dan twintig prostaatverwijderingen per jaar uitvoeren heeft de patiënt 37,5% meer kans op complicaties. Dat concludeert onderzoeksbureau MediQuest na analyse van de landelijke kwaliteitsindicatoren van Zichtbare Zorg. Door te kiezen voor een ervaren ziekenhuis komen complicaties zoals een opname langer dan zeven dagen, opname op de intensive care of bloedtransfusies minder vaak voor.

Sinds mei 2012 stelt de Nederlandse Vereniging van Urologen (NVU) twintig prostaatverwijderingen per jaar als minimumnorm. In 2012 haalt ruim 20% van de ziekenhuizen die prostaatkanker behandelen en prostaatverwijderingen uitvoeren deze norm niet. Het gemiddelde aantal complicaties na de operatie ligt in ziekenhuizen die minder dan twintig prostaatoperaties uitvoeren op 8%. Ziekenhuizen die twintig of meer prostaatverwijderingen per jaar verrichten, hebben gemiddeld 5% complicaties. Voor ziekenhuizen die jaarlijks minder dan twintig prostaatverwijderingen behandelen, is extra aandacht nodig. Zij zullen moeten stoppen met deze verrichting, of een samenwerking met andere ziekenhuizen moeten aangaan, zodat het team dat de operaties uitvoert voldoende ervaring heeft.

Kwaliteit en omvang gaan hand in hand

De analyse laat zien dat het aantal verrichtingen en de kwaliteit ervan grote samenhang vertonen. De meningen over wat de minimumnorm voor prostaatverwijderingen moet zijn, zijn niet eenduidig. De Europese norm voor prostaatverwijderingen, aangehangen door de European School of Oncology, is gesteld op vijftig per ziekenhuis per jaar. Enkele ziekenhuizen in Nederland voeren vijftig of meer prostaatverwijderingen uit, maar in veel ziekenhuizen wordt dit aantal nog niet behaald.

Concentratie prostaatkankerzorg wenselijk

ProstaatKankerStichting.nl wil dat de huidige Nederlandse norm verder wordt opgeschroefd. “Belangrijk is dat in het ziekenhuis werkende urologen hun ervaring en kennis actief op peil houden. Verhoging van normen leidt tot meer ervaren urologen en beter op elkaar ingespeelde behandelteams. Daarnaast zullen hogere normen ongetwijfeld leiden tot meer concentratie van de prostaatkankerzorg van regionale ziekenhuizen. Dit komt de kwaliteit van de prostaatkankerzorg ten goede.”

Meer mannen krijgen prostaatkanker

Het verbeteren van de kwaliteit van de prostaatkankerzorg is een belangrijk aandachtspunt, omdat door de vergrijzing van de bevolking steeds meer mannen te maken krijgen met deze vorm van kanker. Prostaatkanker is de meest voorkomende kankersoort bij mannen: per dag krijgen 33 mannen deze diagnose te horen.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee