Concentratie van operaties bij prostaatkanker op één locatie leidt tot minder complicaties en betere uitkomsten voor de patiënt. Dat blijkt uit onderzoek van Santeon – een keten van zes topklinische ziekenhuizen in Nederland – dat 16 december 2015 is gepubliceerd in de New England Journal of Medicine (NEJM) Catalyst.

Het Catharina Ziekenhuis en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ), besloten in 2013 alle prostaatkankeroperaties op één locatie uit te voeren. Nu, na twee jaar, zijn de effecten op de zorgkwaliteit onderzocht.

Da Vinci XI Robot

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven opereert patiënten van wie de prostaat moet worden verwijderd sinds 2013 met de Da Vinci XI Robot in het CWZ. De vraag naar robotchirurgie bij patiënten met prostaatkanker nam fors toe in Eindhoven. Het ziekenhuis zocht daarom een partner die beschikte over een robot en ruime ervaring met deze techniek. Dat was het CWZ in Nijmegen. Uit Santeon Zorg voor Uitkomst bleek bovendien dat het aantal positieve snijvlakken (achtergebleven tumorcellen) en het aantal terugkerende tumoren in CWZ lager lag dan in het Catharina Ziekenhuis; een extra argument om de samenwerking aan te gaan.

Significante verbeteringen door samenwerking

Na twee jaar blijken de resultaten van de operaties significant verbeterd te zijn. In beide ziekenhuizen zijn de chirurgische complicaties teruggebracht van gemiddeld 8% in 2013 tot 0% complicaties in het 2e en 3e kwartaal 2015. Ook is het aantal ‘positieve snijvlakken’ gehalveerd.

Volgens uroloog Jean-Paul van Basten van CWZ Nijmegen komt deze verbetering niet alleen door de inzet van de Da Vinci XI Robot. “Door de concentratie zijn we meer patiënten met dezelfde aandoening gaan behandelen. Dat leidt tot meer ervaring bij artsen en verpleegkundigen. Ook hebben we door bundeling van de deskundigheid uit de twee ziekenhuizen de preoperatieve protocollen en de ‘checks and balances’ verder geoptimaliseerd. De hele zorg voor de patiënt met prostaatkanker is dus verbeterd.”

Meer informatie