Met data uit de klinische praktijk kan de kwaliteit van de oncologische zorg de komende jaren verder verbeteren, volgens prof. dr. Michel Wouters. Hij is bij het LUMC aangesteld als bijzonder hoogleraar Kwaliteit van de oncologische zorg, in het bijzonder datagedreven verbetering van patiëntuitkomsten.

Data en patiëntuitkomsten

Volgens Wouters kunnen zorgprofessionals leren van data uit de dagelijkse praktijk. “Veel van onze kennis is gebaseerd op resultaten van klinische trials. Een aanzienlijk deel van de patiënten die we behandelen in de dagelijkse praktijk is daar echter niet in vertegenwoordigd. Denk aan ouderen of patiënten met specifieke comorbiditeiten.” Met de juiste methodologie kan achterhaald worden welke behandelingen bij hen het meest passend zijn. “Een goede methodologie is belangrijk”, vertelt Wouters. “Er zijn veel valkuilen bij het analyseren en interpreteren van de data, waarbij juist die wisselwerking tussen methodologen en clinici belangrijk is.”

Het onderscheiden van subgroepen van patiënten wordt steeds belangrijker door de ontwikkeling naar steeds meer oncologische behandelingen op maat. Niet alleen klinische kenmerken van patiënten, maar ook bloed, weefsel en genetische data van patiënt en tumor worden gebruikt om behandelingen te personaliseren. Bovendien worden steeds vaker patiënt-gerapporteerde uitkomsten verzameld in de reguliere oncologische zorg.

Voorbeeld melanoomcentra

Hoe dragen die data bij aan meer behandeling op maat? Wouters geeft een voorbeeld: “Als we in de data van de Nederlandse melanoomcentra zien dat er in het ene ziekenhuis bij het behandelen van patiënten met een naar de lymfeklieren of organen uitgezaaid melanoom betere resultaten zijn dan in het andere, dan willen we graag achterhalen waarom. Zijn de resultaten gebaseerd op andere behandelingskeuzes, dan kunnen we daar allemaal van leren en landelijk meer succesvolle behandelingsstrategieën implementeren. Patiënten in heel Nederland kunnen zo beter geholpen worden.”

Meer informatie