Meer ziekenhuizen bieden palliatieve zorg

25 juli 2013 – Het aantal palliatieve zorgteams in de ziekenhuizen groeit. 22 ziekenhuizen hebben inmiddels dergelijke teams die speciale begeleiding bieden aan patiënten tijdens hun laatste levensfase, zo meldt de NOS.

Uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg, waaraan 57 van de 92 ziekenhuizen meewerkten, blijkt dat er bij nog eens 21 ziekenhuizen plannen bestaan voor het oprichten van een palliatief zorgteam.

Humaan en kostenbesparend

De palliatieve zorgteams begeleiden patiënten en hun naasten bij beslissingen rond de laatste levensfase. Zorgverzekeraars juichen de ontwikkeling toe, omdat het niet alleen menselijk maar ook kostenbesparend is. Mariska Koster, longarts en medisch adviseur bij Achmea: “Als je goede palliatieve zorg levert, neemt het aantal behandelingen dat niets toevoegt af.”

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee