Basaalcelcarcinoom (BCC) is wereldwijd de meest gediagnosticeerde maligniteit. In Nederland zijn er 50.000 nieuwe diagnoses per jaar. Alhoewel het een type huidkanker is waar vrijwel nooit iemand aan overlijdt, kan er grote impact op de kwaliteit van leven zijn en is er sprake van een grote belasting voor de zorg. Het aantal diagnoses is de afgelopen twee decennia verdubbeld. Voor de komende tien jaar wordt een stijging van ruim een kwart verwacht.  (Bron: IKNL)

Aantal diagnoses stijgt

In de periode 2001-2019 werden 601.806 patiënten gediagnosticeerd met een eerste BCC in de periode. De voor leeftijd gestandaardiseerde incidentiecijfers voor zowel mannen als vrouwen met een eerste BCC zijn in deze jaren gestegen van respectievelijk 157 naar 304 en van 124 naar 274 per 100.000 persoonsjaren.

Bij patiënten, in de leeftijd van 30-39 jaar, werd de afgelopen jaren een lichte daling van de jaarlijkse incidentie van BCC gevonden. Bij de patiënten tot 50 jaar was sprake van een stabilisering van het aantal diagnoses. Dit kan een eerste teken zijn van een dalende trend. Het aantal diagnoses blijft stijgen bij patiënten van 50 jaar en ouder. 

Kwaliteit van leven

Een BCC is chirurgisch goed te verwijderen, maar veel patiënten krijgen te maken met herhaalde diagnoses. Een kwart van de patiënten met een eerste primaire BCC ontwikkelde binnen 3 jaar een of meer volgende BCC’s. Daardoor kan de ziekte veel impact hebben op de kwaliteit van leven.  

Meer informatie