Veel mensen krijgen na de behandeling van kanker te maken met vervelende bijwerkingen of emotionele klachten. Niet iedereen is daar goed op voorbereid. Daarom is er steeds meer aandacht voor het geven van de juiste informatie over de ziekte, behandelingen en mogelijke klachten in de toekomst. Ook de federatie van kankerpatiëntenorganisaties NFK wees onlangs op het belang hiervan. Maar de toepassing hiervan luistert nauw, blijkt uit onderzoek van Tilburg University en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Proefschrift Belle de Rooij

Uit het proefschrift van Belle de Rooij, Tilburg University blijkt dat patiënten met een hoge informatiebehoefte zeker baat hebben bij informatie over hun ziekte, behandeling en mogelijke klachten, maar bij anderen kan het leiden tot meer angst en zorgen.

Opzet onderzoek

Belle onderzocht of het geven van extra informatie aan vrouwen met eierstok- of baarmoederkanker de tevredenheid verbetert. In 12 ziekenhuizen kreeg de helft van deze vrouwen een ‘persoonlijk zorgplan’ van hun dokter of verpleegkundige met informatie over de diagnose, de behandelingen die zijn ondergaan, de mogelijke korte- en langetermijngevolgen van die behandelingen en informatie over nazorg en nacontroles. Vrouwen die wel en vrouwen die geen persoonlijk zorgplan hadden ontvangen vulden twee jaar lang vragenlijsten in.

Persoonlijke zorgplannen niet altijd beter

Tegen de verwachtingen in, bleken persoonlijke zorgplannen de tevredenheid van patiënten over het algemeen niet te verbeteren. Vrouwen die graag veel informatie ontvangen waren wel meer tevreden door het zorgplan, terwijl patiënten die liever informatie mijden er juist ongerust van werden.

Belle: “Meer informatie is niet voor iedereen beter en werd soms zelfs als hinderlijk ervaren. Vrouwen met eierstokkanker kregen na het lezen van de informatie zelfs minder vertrouwen dat hun behandeling zou helpen bij het genezen van de kanker. We zien dat sommige patiënten ongerust worden van een grote hoeveelheid informatie wat kan leiden tot emotionele klachten zoals angst, slaapproblemen en zelfs (het ervaren van) lichamelijke klachten.”

Meer informatie