Patiënten die ongeneeslijke borstkanker hebben, onthouden meer informatie over hun behandeling als hun arts meer empathie toont in het gesprek. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden in samenwerking met het Nivel. De publicatie is verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift Patient Education and Counseling.

Patiënten die ongeneeslijk ziek zijn, moeten bij elk gesprek met hun arts veel informatie onthouden. “Maar we weten uit eerder onderzoek dat dat niet zo eenvoudig is,” zegt Van Vliet van de Universiteit Leiden. Patiënten onthouden maar zo’n twintig tot zestig procent van de informatie die de arts hen vertelt. Het vermoeden is dat dit komt door de stress die het gesprek veroorzaakt.

Meer empathie verbetert informatie

“Tijdens ons onderzoek ontdekten we dat wanneer een arts meer empathie toonde aan de patiënt, deze significant meer informatie onthield uit het gesprek. En dan vooral informatie over de behandeldoelen of beoogde positieve effecten van de behandeling,” aldus Van Vliet. Opvallend genoeg werd er geen link gevonden met het verminderen van angst door de meer empathische houding. “Dus het onderliggende mechanisme waardoor empathie dit effect heeft, kennen we helaas nog niet.”

Voor patiënten is het onthouden van informatie van de arts belangrijk, zeker nu patiënten steeds meer geacht worden actief mee te beslissen over hun eigen behandeling.

Meer informatie