IKNL publiceerde actuele cijfers over de incidentie van darmkanker in Nederland. Jaarlijks wordt bij ruim 15.000 mensen darmkanker geconstateerd.

Uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie blijkt dat vanaf 2014 het aantal mensen bij wie darmkanker is gediagnosticeerd flink stijgt door de invoering van het bevolkingsonderzoek.

46% 70 jaar of ouder

In 2015 was 46% van de patiënten met darmkanker 70 jaar of ouder op het moment van diagnose. 31% had een leeftijd van 75 jaar of ouder. Ongeveer een derde van deze tumoren is gelokaliseerd in de endeldarm. Darmkanker komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

Incidentie darmkanker daalde licht

De totale incidentie van darmkanker daalde in 2016 licht naar 15.427 nieuw gediagnosticeerde tumoren (15.807 incidenties in 2015). Deze lichte afname is volgens IKNL van de deelname van specifieke leeftijdscategorieën aan het bevolkingsonderzoek. (Red: Incidentie is het aantal nieuwe gevallen van een ziekte per tijdseenheid, per aantal van de bevolking)

Bevolkingsonderzoek bevordert vroege diagnose

Ongeveer een kwart van de patiënten met darmkanker wordt gediagnosticeerd in een vroeg stadium (stadium I). Bij een vijfde is de tumor bij diagnose al uitgezaaid naar andere organen (stadium IV). Het aandeel stadium I darmkanker bedraagt 49% bij patiënten die via het bevolkingsonderzoek zijn gediagnosticeerd versus 18% die de diagnose buiten het bevolkingsonderzoek om kregen. Het percentage patiënten met stadium IV darmkanker in deze groepen is 5% respectievelijk 22%.

Daardoor overleving verbeterd

De overleving van darmkanker is sterk afhankelijk van het stadium van de ziekte bij diagnose. Ruim 90% van de patiënten met stadium I darmkanker is 5 jaar na diagnose en behandeling nog in leven. Bij patiënten met stadium IV ligt de relatieve 5-jaarsoverleving rond de 10%. De overlevingskansen van patiënten met darmkanker zijn in de loop van de tijd verbeterd.

In de periode 1989-1993 was de relatieve 5-jaarsoverleving 51% voor patiënten met endeldarmkanker. Deze steeg naar 65% in de periode 2008-2012. Voor dikkedarmkanker steeg de relatieve 5-jaarsoverleving in genoemde periodes van 54% naar 62%.

Meer informatie