Patiënten met dezelfde aandoening krijgen vaak verschillende informatie van hun arts over behandelmogelijkheden. Ook worden de voorkeuren van patiënten in een minderheid van de consulten besproken. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Shared decision making in adjuvant cancer treatment’ van Marleen Kunneman (LUMC), waarop zij 25 februari 2016 promoveerde.

Het actief betrekken van patiënten bij beslissingen rondom hun behandeling, wint terrein. “Patiënten zijn mondiger en willen meer betrokken worden bij beslissingen. Ook steeds meer ziekenhuisbesturen, overheden en artsen staan hier positief tegenover. Er zijn gewoonweg voor dezelfde aandoening meer behandelingen mogelijk dan vroeger,” volgens Kunneman.

Behandelkeuzes

Kunneman onderzocht in welke mate oncologen keuzes voorleggen aan hun patiënten, de behandelopties bespreken én naar de voorkeuren van patiënten vragen. Uit haar onderzoek blijkt dat er vaak niet wordt aangegeven dat er een behandelkeuze ís. Daarnaast bestaat er een grote variatie in de informatie over voor- en nadelen van behandelingen die gedeeld wordt met de patiënt. Informatie die belangrijk is voor een gezamenlijk besluit.

Praktische leidraad

Voor artsen die gedeelde besluitvorming willen toepassen in hun consulten ontwikkelde Kunneman een handzame zakkaart. Een praktische leidraad voor de momenten in de spreekkamer waarop de arts en de patiënt samen tot een besluit moeten komen.

Meer informatie