In haar oratie vraagt prof. Johanneke Portielje van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) aandacht voor de behandeling van oudere patiënten met kanker. Bij ouderen met kanker moet de arts zich richten op de hele patiënt en niet alleen op de tumor.

Artsen zijn volgens hoogleraar Geriatrische oncologie Johanneke Portielje gewend om te focussen op de tumor. “Maar bij ouderen draait het ook om vragen als: hoe is diens gezondheid, zal de patiënt zijn zelfstandigheid behouden en vindt hij de baten van een behandeling opwegen tegen de lasten?” Die onderwerpen spelen mee bij behandelkeuzes. “Wil je als patiënt een extra behandeling om latere terugkeer van de ziekte te voorkomen? Dat hangt af van je levensverwachting en of je bereid bent om nu tijd op te offeren voor een behandeling die pas later weer tijd op gaat leveren. De risico’s van een behandeling zijn vaak groter op latere leeftijd, ook daar moet je rekening mee houden.”

Oncologie en geriatrie

In het HagaZiekenhuis zette Portielje een gespecialiseerde polikliniek op voor oudere patiënten met kanker en andere gezondheidsproblemen. Door haar patiënten oncologisch én geriatrisch in kaart te brengen, komt er een individueel behandelplan tot stand.

Voorspellingsmodellen behandeling

Om de zorg voor ouderen met kanker te verbeteren, hebben artsen meer kennis nodig over de kans van slagen en de bijwerkingen van behandelingen van ouderen. Daarvoor werkt het LUMC in een regionaal verband aan voorspellingsmodellen die deze kennis inzichtelijk maken.

Nieuwe medicijnen gerichter testen

Portielje benadrukt in haar oratie het belang van meer wetenschappelijk onderzoek specifiek bij ouderen. Op dit moment is het meeste onderzoek gerecht op jongere patiënten. Maar, inmiddels is de helft van de patiënten oud. Academische centra en farmaceuten zullen hiermee meer rekening moeten houden bij het ontwikkelen van nieuwe behandelingen.

Meer informatie