Het Spaarne Gasthuis en het Adamas Inloophuis zijn als eerste in Nederland een strategische samenwerking aangaan, waarin aan patiënten medische én psychosociale ondersteuning wordt aangeboden in het oncologiecentrum van het Spaarne Gasthuis.

Patiënten en hun naasten die met kanker worden geconfronteerd, krijgen te maken met onzekerheden, verdriet en vooral veel vragen. Het dagelijks leven raakt ontregeld en er kunnen spanningen ontstaan. Het tijdig signaleren en onderkennen van psychosociale problemen is essentieel voor het behoud van de kwaliteit van leven én voorkomt onnodig leed.

Geen afspraak nodig

In het Spaarne Gasthuis en de nevenvestiging van het Antoni van Leeuwenhoek in Hoofddorp zijn vrijwilligers van het Adamas Inloophuis aanwezig in de wachtkamers en bij de dagbehandeling.

De vrijwilligers zijn bij Adamas opgeleid en weten – vaak uit eigen ervaring – wat de impact van kanker is. Zij bieden een luisterend oor, geven waar nodig advies, of bieden psychosociale ondersteuning. Daarnaast kunnen zij in het oncologiecentrum als buddy fungeren voor patiënten. De vrijwilligers van het Adamas Inloophuis zijn laagdrempelig benaderbaar, omdat patiënten geen afspraak hoeven te maken en de vrijwilligers op de diverse afdelingen rondlopen.

Meer informatie