Medicijn voor uitgezaaide borstkanker wel vergoeden

3 januari 2011 – Als artsen het medisch noodzakelijk vinden om een agressieve vorm van borstkanker met een nieuw duur middel te behandelen moet dat mogelijk zijn. Dat zeggen de BorstkankerVereniging Nederland en de NFK in een reactie op een advies van het College voor Zorgverzekeringen aan de minister.

Op verzoek van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) reageerden de BorstkankerVereniging Nederland (BVN) en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) op een advies over lapatinib, een nieuw medicijn voor uitgezaaide borstkanker. CVZ adviseert de minister om dit middel niet op te nemen in een vergoedingsregeling. Het zou te weinig meerwaarde hebben ten opzichte van al bestaande behandelingen. De kankerpatiëntenorganisaties vinden dat het middel wél vergoed moet worden, omdat artsen de meerwaarde wel zien.

Medisch inhoudelijk oordeel moet leidend zijn

In hun reactie wijzen BVN en NFK erop dat de beroepsgroep van medisch specialisten het middel een waardevolle aanvulling vindt op de bestaande behandelmogelijkheden. Het middel kan levensverlenging bieden aan vrouwen bij wie het medicijn van eerste keus, trastuzamab, niet meer werkt en aan vrouwen die vanwege bijwerkingen met trastuzamab moeten stoppen. Jaarlijks gaat het om ongeveer 100 vrouwen. De kankerpatiëntenorganisaties vinden dat het medisch inhoudelijk oordeel van artsen, en niet financiële overwegingen, leidend moet zijn bij de behandeling van kanker. Voor de kleine groep vrouwen bij wie lapatinib een goed alternatief is voor trastuzamab moet het beschikbaar komen.

Doelgericht medicijn voor agressieve borstkanker

Lapatinib is een doelgericht medicijn voor uitgezaaide borstkanker bij patiënten met een agressieve tumor in het eindstadium van hun ziekte. Bij 15-20% van de borstkankertumoren is sprake van HER2-overexpressie; verhoogde aanwezigheid van HER2-receptoren op het celoppervlak. Deze tumoren groeien vaak sneller dan tumoren zonder HER2-overexpressie en worden daarin agressief genoemd.

Trastuzamab (Herceptin) versus lapatinib (Tyverb)

De eerste keuze voor behandeling van patiënten met dit soort agressieve borstkanker is trastuzumab, een middel dat specifiek inwerkt op de HER2-receptoren. Lapatinib werkt ook specifiek op de HER-2 receptoren, maar op een andere manier dan trastuzumab. Daardoor kan lapatinib effectief zijn bij patiënten bij wie trastuzumab niet meer werkt of die de bijwerkingen van trastuzumab niet verdragen. De afgelopen drie jaar is lapatinib, in afwachting van vergoeding, door de producent ter beschikking gesteld aan ongeveer 300 vrouwen. Een aanzienlijk deel van de patiënten had baat bij het middel.

Behandeling in tabletvorm heeft voordelen

Lapatinib is een tablet. Dat maakt inname makkelijker dan trastuzumab dat via een infuus gegeven wordt en maakt thuisbehandeling mogelijk. Omdat lapatinib een klein molecuul is kan het de bloed-hersenbarrière passeren. Het werkt daarom misschien ook tegen uitzaaiingen in de hersenen. De producent onderzoekt dit momenteel.

Nederlandse patiënt niet achterstellen bij lotgenoot elders in Europa

In de meeste Europese landen wordt lapatinib vergoed. Dat geldt voor alle West-Europese landen behalve Engeland, en voor de meeste andere Europese landen. Wanneer de minister zou beslissen dat het middel in Nederland niet voor vergoeding in aanmerking komt worden Nederlandse patiënten achtergesteld bij hun lotgenoten elders in Europa, menen de patiëntenorganisaties.

Nog onbekend wanneer minister beslist

Het commentaar van de kankerpatiëntenorganisaties is met het advies van CVZ naar de minister van VWS gestuurd, Edith Schippers. Wanneer Schippers een definitieve beslissing neemt over het vergoeden van lapatinib is op dit moment nog niet bekend.

Bron: Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), 3 januari 2011

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee