Sinds kort is het mogelijk om bij eierstokkanker uit tumorcellen van een patiënt in het lab mini-eierstoktumoren te kweken om daar medicijnen op te testen. Arts-onderzoeker Chris de Witte, UMC Utrecht, laat zien dat de reactie van deze mini-tumoren op geneesmiddelen vrij nauwkeurig de reactie bij deze patiënt voorspelt.

Ook DNA-kenmerken van de tumor lijken medebepalend voor het behandelsucces. In de toekomst kunnen deze bevindingen mogelijk helpen om patiënten met eierstokkanker een behandeling op maat te bieden en zo hun overlevingskans te vergroten.

Weefselonderzoek

De afgelopen jaren is ontdekt dat er niet alleen op weefselniveau, maar ook op DNA-niveau grote verschillen bestaan tussen verschillende vormen van eierstokkanker. Ondanks al die verschillen is de behandeling van uitgezaaide eierstokkanker bij de meeste patiënten nog nagenoeg gelijk.

Testen behandeling op modellen

Het testen van verschillende medicijnen op gekweekte kankercellen van een patiënt kan helpen om de best mogelijke behandeling te kiezen. Bij eierstokkanker zijn 2D-cellijnen en muizen hiervoor de meest gebruikte modellen. Recent kwam daar het organoïdemodel bij: 3D-mini-orgaantjes of mini-tumoren die in het lab worden gekweekt uit (kanker)cellen van patiënten.

Mini-tumoren

In samenwerking met het Hubrecht Instituut zijn in Utrecht eerder uit eierstokkankercellen van 32 patiënten 56 mini-tumoren (organoïden) gekweekt. Deze verzameling is het afgelopen jaar verder uitgebreid. Daarin zijn zowel brontumoren als uitzaaiingen van de meeste vormen van eierstokkanker vertegenwoordigd.

Onderzoek wees uit dat de mini-tumoren net zo gunstig of ongunstig op een behandeling reageerden als de patiënt. Zo kunnen mini-tumoren in het lab grotendeels de reactie van een patiënt op medicatie voorspellen.

Meer informatie