Medicatiebewaking en informatie-uitwisseling oncolytica nog ondermaats

21 mei 2013 – De temporisering van de overheveling van dure medisch specialistische geneesmiddelen is mede het gevolg van de monitoring en evaluatie van de Stichting Eerlijke Geneesmiddelen Voorzieningen (Stichting EGV).

Kwaliteit in beeld 

De Stichting EGV heeft een eindrapportage uitgebracht over de overheveling van de TNF-Alfaremmers. Stichting EGV signaleert een aantal knelpunten, waarvan de voornaamste zijn:

  • Aanwijzingen dat patiënten mogelijk om niet-medische redenen worden overgezet op andere geneesmiddelen binnen dezelfde groep (switchen)
  • Mogelijke gebreken in de bekostiging voor off-labelgebruik
  • Signalen dat informatie-uitwisseling over medicatiedossier tussen ziekenhuis en openbare apotheker niet optimaal verloopt

De Stichting EGV evalueert ook de overheveling van de oncolytica en groeihormonen die in 2013 heeft plaatsgevonden. Hierover heeft de stichting EGV nog geen tussenrapportage uitgebracht.

Bij de eindrapportage over de TNF-alfablokkers heeft de Stichting EGV echter ook een onderzoek bijgevoegd naar de kwaliteit van de medicatieoverdracht. De Nederlandse Apothekers Coöperatie (Napco) heeft Stichting EGV opdracht gegeven een onderzoek te doen naar medicatieoverdracht tussen ziekenhuis en openbare apotheek met betrekking tot de middelen die in 2012 en 2013 zijn overgeheveld.

De conclusie die de Stichting EGV uit dit onderzoek trekt, is dat zowel de verplichting van medicatiebewaking als de verplichting met betrekking tot de informatie-uitwisseling momenteel door veel ziekenhuisapothekers niet wordt nageleefd.

Ziekenhuizen: ruimte voor verbetering

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) hebben in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) een eigen evaluatie van de overheveling van de TNF-Alfaremmers (per 1.1.2012) uitgevoerd. 70 instellingen hebben die de enquête ingevuld.

Volgens deze evaluatie zijn de ziekenhuizen in staat geweest om de patiënten van de overgehevelde medicatie te voorzien. Er zijn geen signalen dat patiënten om financiële redenen zijn omgezet naar een ander geneesmiddel. Ook zijn er geen signalen dat medicatie-overdracht gebrekkig zou zijn, ook al is er – blijkens de evaluatie – wel winst te behalen in de methode van medicatie-overdracht.

De minister heeft besloten om de overheveling te temporiseren. daarmee krijgen ziekenhuizen de ruimte om de medicatiebewaking en informatie-overdracht beter te organiseren.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee