De incidentie van huidkanker stijgt. In de afgelopen 30 jaar met 300%. De incidentie van cutaan plaveiselcarcinoom is hierbij het hoogst, op basis van de huidige en geschatte incidentie zal deze tot 2027 een oplopende trend laten zien. Ook hebben patiënten steeds meer te maken met opeenvolgende diagnoses van plaveiselcelcarcinoom. Dat kan een toenemende zorglast betekenen.

Dermatologie, hoofd-halschirurgie en oncologie

In een online masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom gaan de sprekers aan de hand van casuïstiek dieper in op de behandelopties. Wat zijn de afwegingen die worden gemaakt in het behandeltraject? Wat laten de nieuwste ontwikkelingen zien? Hoe ziet de samenwerking tussen de verschillende disciplines er uit? Wat zijn de medicamenteuze en combinatie-opties en wat is de prognose? Alle casussen worden besproken vanuit drie invalshoeken: dermatologie, hoofd-halschirurgie en oncologie.

Sprekers

  • Prof. dr. Marcel Bekkenk, dermatoloog Amsterdam UMC
  • Prof. dr. John Haanen, internist-oncoloog Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, Amsterdam
  • Prof. dr. Lotje Zuur, hoofd-halschirurg Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, Amsterdam

Accreditatie

Deze webcast is bedoeld voor dermatologen, internist-oncologen en (hoofd-hals)chirurgen. Inschrijven kan via mednet.nl/plaveiselcelcarcinoom.

Meer informatie