19 mei 2014

Naast de juiste keuze uit de vele behandelopties bij gemetastaseerd prostaatcarcinoom is vooral ook afstemming over de sequentie van groot belang. Een nauwe samenwerking tussen uroloog en oncoloog is dan ook cruciaal.

Bruikbare kennis

 • Welke patiënt krijgt welke behandeling?
 • En wanneer stapt u over op een andere behandeling als een middel niet werkt?

In de Masterclass Gemetastaseerd Prostaatcarcinoom doet u in één avond bruikbare kennis op over nieuwe uitdagingen voor het multidisciplinaire team.

Praktijkgerichte informatie

Een specialist uit uw regio én een internationaal deskundige belichten tijdens de bijeenkomst diverse aspecten:

 • Richtlijnen op het gebied van behandeling en behandelopties
 • Resultaten uit recente evidence based studies
 • Bevindingen uit de klinische praktijk
 • Casuïstiek over sequentie

Door de kleine groepsgrootte heeft u de gelegenheid om uw eigen casuïstiek te bespreken.

Data en locaties

De masterclass in 2014 wordt op verschillende data en locaties gehouden:

 • Woensdag 10 september – Eindhoven
 • Donderdag 11 september – Rotterdam & Zwolle
 • Donderdag 18 september – Amsterdam
   

Voor wie?

Deze masterclass is bedoeld voor oncologen, urologen en degenen die in opleiding zijn of studeren voor deze disciplines. Oncologisch specialistisch verpleegkundigen.zijn ook van harte welkom.

Sprekers

 • J.L.L.M. Coenen, internist-hematoloog en oncoloog, Isala, Zwolle
 • Prof. dr. K. Fizazi, internist-oncoloog, Instituut voor Kanker Gustave Roussy, Parijs
 • Prof. dr. A. Heidenreich, uroloog, University Hospital Aachen
 • Dr. I.M. van Oort, oncologisch uroloog, Radboudumc, afdeling urologie, Nijmegen
 • Prof. dr. Th.M. de Reijke, uroloog, AMC Amsterdam
   

Accreditatie

Voor het programma van deze masterclass is accreditatie aangevraagd voor:

 • Oncologen bij de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Urologen bij de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
 • Verpleegkundigen bij het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden

Inschrijven

Deze masterclass wordt financieel mogelijk gemaakt door Sanofi, aan deelname zijn derhalve geen kosten verbonden. U kunt zich voor deze studiedag aanmelden via www.benecke.nl. Na verwerking van uw inschrijving ontvangt u een bevestiging van deelname. Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Meer informatie