De Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland roept met het Manifest ‘Naar een gezonde, zonveilige sportomgeving’ op tot een zonveilige sportomgeving. De oproep is gericht aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Vereniging Sport en Gemeenten, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en NOC*NSF om bij het nieuwe Nationaal Sportakkoord aandacht te besteden aan het belang van een zonveilige sportomgeving.

Nationaal Sportakkoord

Bij buitensport is sprake van veel blootstelling aan de zon. In het Nationaal Sportakkoord dat op dit moment tot stand komt, zou daarom aandacht moeten zijn voor het voorkomen van huidkanker. Bedekken van de huid, creëren van schaduw en het gratis ter beschikking stellen van zonnebrandcrème leveren een substantiële bijdrage aan huidkankerpreventie.

Stuurgroep Huidkankerzorg

De Stuurgroep – een samenwerking van o.a. de vereniging van dermatologen, patiëntenorganisaties, RIVM en IKNL – lanceerde in 2021 het Nationaal Actieplan Huidkanker om de enorme toename van het aantal mensen met huidkanker in Nederland een halt toe te roepen en daarmee te voorkomen dat de druk op bemensbaarheid en betaalbaarheid van de huidkankerzorg onhoudbaar wordt

Meer informatie