Geneesmiddelenbedrijven werken dagelijks aan een gezondere en betere toekomst voor Europa. Ter gelegenheid van de Europese verkiezingen publiceert de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen het Manifest voor Europa van de Europese koepelorganisatie EFPIA.

Volgens het manifest zou de nieuwe Europese Commissie zich in de komende periode moet richten op drie pijlers in de zorg: innovatie, leiderschap en samenwerking.

Innovatie

Patiëntgerichte en uitkomstgerichte zorgstelsels dragen bij aan snellere toegang tot innovatieve behandelingen. Evenals een nieuw Europees klinisch beoordelingssysteem. 

Een Europees beoordelingssysteem

Op dit moment doet elke lidstaat van de Europese Unie afzonderlijk zogenaamde health technology assessments (HTA’s). Hier wordt bepaald wat de kosten, de risico’s en effectiviteit zijn van een nieuwe behandeling. Met als gevolg dat er verschillen ontstaan in Europa in de toegang tot nieuwe behandelingen. Een systeem, waarin nieuwe geneesmiddelen eenmalig in Europa worden beoordeeld voor alle lidstaten, zou een oplossing zijn.

Versterk positie Europa

In het manifest wordt erop aangedrongen dat de Europese geneesmiddelenautoriteit (EMA) over de middelen en flexibiliteit beschikt om wereldwijd voorop te blijven lopen op het gebied van regelgeving, zodat nieuwe behandelingen snel beschikbaar komen. In  handelsovereenkomsten met Europese partners moet er meer aandacht komen voor startups en MKB-bedrijven.

Samenwerking

Europa moet voortgang maken met de implementatie van de Clinical Trial Regulation om dubbele procedures in de verschillende lidstaten tegen te gaan. Ook moet bepaald worden of de regelgeving rondom de registratie van innovatieve geneesmiddelen nog wel past binnen de agenda voor betere regelgeving van de Europese Commissie. Tevens moet er een flexibel wettelijk kader voor publiek-private samenwerking in de gezondheidszorg komen, dat R&D en innovatie bevordert.

Meer informatie