Overzicht van de lange weg die een baanbrekende innovatie aflegt voordat de diagnose of behandeling de patiënt kan bereikt.

MammaPrint, een ontwikkeling van onderzoekers prof. dr. René Bernards en dr. Laura van ’t Veer uit het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, is nog steeds geen verzekerde zorg voor Nederlandse borstkankerpatiënten.

 • 2004   Start RASTER studie (MicroarRAy prognoSTiek in borstkankER), naar de haalbaarheid van implementatie van MammaPrint in de dagelijkse kliniek. Mede gefinancierd door het College voor Zorgverzekeringen.
 • 2006  RASTER studie toont aan dat de test betrouwbaar is, snel uit te voeren en dat het mogelijk is om tumorweefsel op de juiste manier te verzamelen en naar het centrale laboratorium van Agendia te sturen.
 • 2007  Food en Drug Administration (FDA) keurt MammaPrint goed voor gebruik bij diagnose van borstkanker.
 • 2007  Time Magazine roept MammaPrint uit tot één van de vijf beste uitvindingen in 2007 op het gebied van de gezondheidszorg.
 • 2007  Start MINDACT studie (Microarray In Node- negative and 1-3 positive lymph node Disease may Avoid ChemoTherapy). Prospectieve gerandomiseerde multicenter studie, waarbij toepassing van de MammaPrint wordt vergeleken met standaard klinische risicoschattingen.
 • 2008   MammaPrint onderscheiden als één van de vier baanbrekende zorginnovaties. Minister Klink gaat de vier uitverkorenen actief ondersteunen en zich maximaal inspannen om structurele belemmeringen voor de projecten weg te nemen bij succesvolle resultaten. Hij doet niet alleen vanuit zijn ministerie maar ook met het Zorginnovatieplatform waar hij voorzitter van is.
 • 2008  Mammaprint opgenomen in de CBO richtlijn.
 • 2009  MammaPrint als voorbeeld opgenomen in CVZ advies over voorwaardelijke financiering.
 • 2010  DBC-Onderhoud besluit MammaPrint nog niet op te nemen in DBC-systeem.
 • 2010  CVZ oordeelt dat MammaPrint, gelet op toepasselijke wet- en regelgeving niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk en derhalve niet behoort tot de te verzekerde prestatie geneeskundige zorg.
 • 2010  Zorgverzekeraar Achmea besluit als eerste MammaPrint te vergoeden, uit eigen budget.
 • 2011  Sanofi Nederland en Agendia gaan samenwerkingsverband aan. Sanofi Nederland neemt MammaPrint op in haar productportfolio.
 • 2012  MammaPrint opgenomen in Landelijke Richtlijn Mammacarcinoom.
 • 2012  MammaPrint criterium voor Roze Lintje van Borstkankervereniging Nederland.
 • 2012  RASTER studie toont aan dat in één op de drie gevallen de conventionele diagnostiek voor borstkanker tot een andere conclusie leidt dan de moleculaire diagnostiek met behulp van MammaPrint. In de studie werd de therapiekeuze op basis van de MammaPrint bij 20% van de patiënten aangepast.
 • 2013  MammaPrint opgenomen in Indicatorenset Mammacarcinoom 2013 van Zichtbare Zorg.
 • 2014  MammaPrint-uitvinder Laura van ’t Veer ontvangt 2e prijs EU Women Innovators Prize 2014.
 • 2015  MammaPrint krijgt DBC Zorgactiviteit.
 • 2016  MINDACT studie toont definitief de betrouwbaarheid van de MammaPrint-test aan. Bij patiënten met hormoongevoelige borstkanker die volgens de MammaPrint een kleine kans op uitzaaiingen hebben, is chemotherapie niet nodig. Hun kans op overleving is even goed met of zonder chemotherapie.
 • 2016   MammaPrint is nog steeds geen verzekerde zorg.Inmiddels wordt MammaPrint wel door de meeste zorgverzekeraars vergoed. Niet uit premiegeld, maar uit eigen middelen.