De KNMG heeft urgente zorgen over de bescherming van patiëntgegevens in ‘Sleepwet’. Binnenkort treedt de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel de ‘Sleepwet’ genoemd, in werking. Ondertussen zijn maatschappelijke risico’s niet gerepareerd, aldus de KNMG.

Vertrouwelijke informatie als bijvangst

Als de AIVD via de sleepnetmethode bulkinformatie verzamelt, kunnen daar als ‘bijvangst’ persoonlijke gezondheidsgegevens van patiënten tussen zitten, bijvoorbeeld spraakopnames, e-mails, faxen van consulten tussen dokters en patiënten en tussen hulpverleners onderling. Hierin schuilt het grote risico: niet alleen kan de AIVD deze gegevens zelf analyseren, ook kan de dienst deze gegevens als bulkinformatie delen met het Openbaar Ministerie en buitenlandse veiligheidsdiensten.

Garanties noodzakelijk

De KNMG wil garanties dat die medische gegevens vertrouwelijk zullen blijven en vraagt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zo snel mogelijk een adequate bescherming te regelen.

De KNMG ziet mogelijkheden om deze knelpunten weg te nemen, bijvoorbeeld via uitvoerende regels. Zo wil de KNMG de volgende mogelijkheden onderzoeken:

  • Onafhankelijke medische toets inbouwen om medische gegevens uit de ‘bijvangst’ te verwijderen zodat deze door de AIVD niet voor analysedoeleinden kunnen worden gebruikt.
  • Medische gegevens uit de ‘bijvangst’ filteren voordat deze aan het OM en buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten worden verstrekt.

De KNMG wordt hierbij gesteund door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

Meer informatie