Maastricht UMC+: persoonlijke zorgpadbegeleiding voor mannen met prostaatkanker

12 juli 2012 – Het Oncologiecentrum van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (Maastricht UMC+) gaat als eerste care companion prostaatcarcinoom inzetten bij mannen met prostaatkanker. Het Maastricht UMC+ leverde bovendien een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming en het testen van het programma. Het Maastrichtse oncologiecentrum werkt al langer met care companion bij vrouwen met borstkanker.

Care companion prostaatcarcinoom is een interactieve internettoepassing voor mannen met prostaatkanker en hun zorgverleners. Het is ontwikkeld door Sanofi en biedt 24 uur per dag inzicht in ziektebeeld en persoonlijk zorgpad.

Persoonlijk zorgpad overzichtelijk

Care companion laat de patiënt een overzichtelijke weergave van zijn persoonlijk zorgpad zien. Aan het zorgpad is gestructureerde informatie gekoppeld die is opgesteld door en afgestemd met het totale behandelteam van het oncologiecentrum in het ziekenhuis. Met care companion krijgt de patiënt een beter inzicht in zijn diagnose, het ziekteverloop, het persoonlijke behandelplan en de nazorg. Het programma omvat tevens een bibliotheek met betrouwbare informatie over de aandoening en de behandeling, die op ieder gewenst moment kan worden geraadpleegd. De afspraken met zorgverleners kunnen altijd overzichtelijk op een rij worden gezet. Ook kan de patiënt informatie delen met naasten of lotgenoten.

Monitoring op afstand

Als zorgverlener is het mogelijk om de patiënt op afstand te monitoren op bijv. pijn, bijwerkingen, gewicht of temperatuur. Care companion is een flexibel systeem dat ingericht kan worden naar de persoonlijke wensen en behoeften van het behandelteam. Op die manier biedt het de zorgverlener ondersteuning bij primaire processen en werkafspraken binnen een multidisciplinair team.

Behandelteam over care companion

Patiënten met prostaatkanker van het Oncologiecentrum Maastricht UMC+ kunnen sinds juli 2012 gebruik maken van het zorgpad-begeleidingsprogramma ‘care companion prostaatcarcinoom’. Al langer is care companion voor vrouwen met borstkanker in gebruik.

Uroloog dr. Cees van Beek: “Een groot voordeel is dat onze patiënten nu overzicht hebben en houden over hun eigen, individuele zorgpad. Tevens is het belang van goede, op maat gesneden patiëntenvoorlichting die bovendien gekoppeld is aan dat individuele zorgpad, erg groot.”

Oncoloog dr. Patricia Soetekouw, vult hem aan: “Daarnaast ondersteunt dit programma de teamsamenwerking én biedt het de mogelijkheid om op meer manieren in contact te zijn met onze patiënten. Beide zullen in belangrijke mate bijdragen aan de kwaliteit van zorg voor onze patiënten.”

Radiotherapeut dr. Francis van Gils: “Wij zijn trots dat we nu ook voor deze patiëntengroep met care companion kunnen werken. We verwachten dat deze wijze van individuele zorgpadbegeleiding ook in positieve zin zal bijdragen aan de tevredenheid van onze patiënten over de door ons geleverde zorg.”

“De dokter kan zich voorbereiden, daarvoor kan hij gebruik maken van onder andere een status“, aldus Harm Kuipers, die als patiënt ervaring heeft opgedaan met care companion prostaatkanker. “Maar nu kan ik me als patiënt ook voorbereiden op het gesprek met mijn arts door in care companion te kijken naar mijn eigen zorgpad.”

Care companion darmkanker

Met care companion wil Sanofi – en het Maastricht UMC+ – een bijdrage leveren aan het verbeteren van de zorgkwaliteit, zodat zorginstellingen en zorgverleners kwalitatief betere zorgresultaten kunnen bereiken en de patiënt een betere zorgkwaliteit ervaart.

Care companion is eind 2010 geïntroduceerd voor vrouwen met borstkanker en nu ook voor mannen met prostaatkanker. Later dit jaar zal de internettoepassing ook beschikbaar komen voor patiënten met darmkanker.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee