Maastricht UMC+ gaat onderzoek doen naar de doelmatigheid van het diagnosticeren van huidkanker via een niet-invasieve methode, die minder belastend is en sneller zekerheid geeft. In dit doelmatigheidsonderzoek wordt onderzocht of de zogenoemde optical coherence tomography (OCT) voldoende nauwkeurig is om de juiste diagnose bij basaalcelcarcinoom (BCC) te stellen.

Kostenbesparend en patiëntvriendelijk

Het onderzoek moet uitsluitsel geven of er kosten bespaard kunnen worden en of OCT patiëntvriendelijker is dan het nemen van een biopt. Met OCT kan op basis van weerkaatsende lichtstralen een scan gemaakt worden van de huid van bijna microscopische nauwkeurigheid. Na het scannen -wat slechts 30 seconden duurt- kan vaak direct een uitspraak worden gedaan over de diagnose. Eventueel kan meteen gestart worden met de behandeling.

Basaalcelcarcinoom meest voorkomende huidkanker

Het basaalcelcarcinoom is de meest voorkomende vorm van huidkanker, die ontstaat uit de cellen van de opperhuid. BCC komt het meest voor in het gezicht en op het (kale) hoofd. Hoewel BCC langzaam groeit en vrijwel nooit kwaadaardig uitzaait, is het toch belangrijk het in een vroeg stadium grondig te behandelen. Wordt er niets aan gedaan, dan kan BCC dieper de huid ingroeien en de weefsels onder de huid aantasten, zoals kraakbeen en botweefsel. In een later stadium wordt behandeling steeds ingrijpender en met meer kans op beschadiging.

Biopt

In de huidige standaardpraktijk wordt voor een  betrouwbare diagnose en het vaststellen van het type BCC onder lokale verdoving een biopt genomen. Dit kan complicaties geven. De uitslag van het biopt is pas na minimaal een week bekend. Dit is een lange periode waarin patiënten in onzekerheid verkeren. OCT is minder ingrijpend en levert meteen een diagnose op.

Opzet onderzoek

Bij 538 patiënten in de deelnemende ziekenhuizen (Maastricht UMC+, Catharina ziekenhuis Eindhoven en Zuyderland Heerlen) wordt onderzocht of OCT voldoende nauwkeurig is om de juiste behandeling in te kunnen stellen. Ook wordt beoordeeld of gebruik van de OCT kosten kan besparen en patiëntvriendelijker is.

Voor dit onderzoek heeft Maastricht UMC+ een subsidie ontvangen vanuit het programma Doelmatigheids Onderzoek van ZonMW.

Meer informatie