Maart is internationaal uitgeroepen tot darmkankermaand. Jaarlijks krijgen ruim 15.000 Nederlanders de diagnose darmkanker. Hoe vroeger darmkanker wordt opgespoord, des te beter is het te behandelen. Daarom vraagt de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) in maart aandacht voor de alarmsignalen en risicofactoren van darmkanker en reist een opblaasbare darm langs Nederlandse ziekenhuizen.

Darmkanker meest voorkomende kankersoort

Net als 2014 laat 2015 een groot aantal nieuwe gevallen zien van darmkanker. In 2014 is het bevolkingsonderzoek naar darmkanker gestart. De stijgingen zitten in de leeftijdsgroepen die worden uitgenodigd voor dit bevolkingsonderzoek. Met 15.550 nieuwe diagnoses (8.870 mannen en 6.680 vrouwen) in 2015 is darmkanker de meest voorkomende kankersoort in Nederland, volgens voorlopige cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie, uitgebracht door IKNL.

Belang van vroege opsporing

Met het bevolkingsonderzoek kan darmkanker in een vroeg stadium worden ontdekt. Op termijn kan dat 2400 levens op jaarbasis redden, zo heeft de gezondheidsraad berekend. Omdat de ziekte in een vroeg stadium goed te behandelen is, is het van levensbelang om darmkanker zo vroeg mogelijk te ontdekken. (Bron MLDS)

Weinig kennis van darmkanker

7 op de 10 Nederlanders geeft aan onvoldoende kennis van de darmkanker te hebben, zo blijkt uit onderzoek van de Maag Lever Darm Stichting onder 1.000 respondenten. Op de vraag in hoeverre mensen kennis hebben van darmkanker geeft 12,5% aan dit niet te hebben, 55% heeft weinig kennis van de ziekte. Daarom vraagt de MLDS tijdens de darmkanker maand aandacht voor de alarmsignalen en risicofactoren van darmkanker. Meerdere ziekenhuizen organiseren voorlichtingsactiviteiten, onder meer met de rondreizende darm.

Meer informatie