Maart is internationaal uitgeroepen tot darmkankermaand. De Maag Lever Darm Stichting (MLDS) opende op 26 februari jl. de Amsterdamse beurs en luidde daarmee de gong voor de darmkankermaand in Nederland.

Jaarlijks krijgen bijna 15.000 mensen in Nederland de diagnose darmkanker. De ziekte eist 14 levens per dag. Daarmee is darmkanker een van de meest voorkomende vormen van kanker in Nederland. Hoe eerder darmkanker wordt opgespoord, des te beter is het te behandelen.

Zeven signalen test darmkanker

Het bevolkingsonderzoek naar darmkanker draagt bij aan vroege opsporing. Maar daarnaast is het volgens de MLDS belangrijk om alert te zijn op alarmsignalen die kunnen wijzen op darmkanker. In maart brengt de Maag Lever Darm Stichting daarom de 7-signalen test extra onder de aandacht.

Stijging darmkanker

Kanker aan de spijsverteringsorganen (vooral dikkedarmkanker) was in 2017 de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland met ruim 23.000 nieuwe gevallen (21% van totale incidentie). Gevolgd door huidkanker (16.000; 15%) en borstkanker (15.000; 13,5% van de totale incidentie aan kanker in Nederland).

Uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie blijkt dat vanaf 2014 het aantal mensen bij wie darmkanker is gediagnosticeerd, flink stijgt door de invoering van het bevolkingsonderzoek. In 2015 was 46% van de patiënten met darmkanker 70 jaar of ouder op het moment van diagnose. 31% had een leeftijd van 75 jaar of ouder. Ongeveer een derde van deze tumoren is gelokaliseerd in de endeldarm. Darmkanker komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

Meer informatie