De Maag Lever Darm Stichting en Stichting Darmkanker maken zich zorgen over de daling van het aantal diagnoses darmkanker als gevolg van de Corona-crisis. Aan het begin van Darmkankermaand maart roepen zij iedereen op extra alert te zijn op de alarmsignalen van darmkanker en met klachten naar de huisarts te gaan. Hoe eerder darmkanker wordt ontdekt, hoe groter de kans op genezing.

Daling diagnose darmkanker door corona

In 2020 kregen bijna 12.000 mensen de diagnose darmkanker. Dat is een daling van 8,4% ten opzichte van 2019. Sinds 2016 neemt het aantal mensen dat darmkanker krijgt af, mede als gevolg van het aanbieden van het bevolkingsonderzoek. Daarnaast lag het aantal diagnoses vorig jaar lager door de coronapandemie door het tijdelijk stopzetten van het bevolkingsonderzoek darmkanker in het voorjaar en het uitstel van (huis)artsenbezoek door mensen met klachten. De daling van het aantal darmkankerdiagnoses was dan ook het grootst onder mannen en vrouwen van 55 t/m 75 jaar. Dat is de leeftijdsgroep, die binnen het bevolkingsonderzoek elke twee jaar gescreend wordt.

7 signalen test

Darmkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker en komt vooral voor bij mensen van vijftig jaar en ouder. Dagelijks overlijden 13 mensen aan de gevolgen van deze ziekte. De kans op genezing is veel groter als darmkanker in een vroeg stadium wordt ontdekt. Om mensen te helpen darmkanker in een vroeg stadium te herkennen, heeft de MLDS de 7-signalentest ontwikkeld waarmee mensen zeven signalen kunnen herkennen die met darmkanker verband houden, waaronder bloed bij de ontlasting, onverklaarbaar gewichtsverlies en loze aandrang.

Meer informatie