Van 21 t/m 25 januari is het maag- en slokdarmkankerweek. Nederland staat wereldwijd op de tweede plek op de ranglijst van landen waar slokdarmkanker het meest voorkomt. In Nederland krijgen bijna 2.500 mensen per jaar slokdarmkanker. Het aantal nieuwe gevallen neemt elk jaar toe.

Slokdarmkanker onbekend

Slokdarmkanker wordt helaas vaak (te) laat ontdekt. Slechts één op de vier patiënten met slokdarmkanker is na 5 jaar nog in leven. Als kanker in een vroeg stadium wordt ontdekt, neemt de kans op succesvolle behandeling en langere overleving aanzienlijk toe. Als de diagnose op tijd wordt gesteld, verbetert de kans op genezing zelfs tot wel 50 procent.

Er heerst nog veel onbekendheid over deze vorm van kanker. Meer informatie over deze aandoening is volgens de MLDS noodzakelijk om mensen te informeren over de alarmsignalen, de urgentie van vroege opsporing, mogelijkheden in behandelingen, de ziekte en bijhorende complicaties na operatie.

Betere behandelresultaten

De overleving van patiënten met slokdarmkanker is in Nederland overigens wel verbeterd, vooral in de meest recente periode (2005 – 2014). Dat concluderen Margreet van Putten (IKNL) en collega’s van UMC Maastricht, Catharina Ziekenhuis, Radboudumc en Erasmus MC in een recente studie uitgevoerd met gegevens van bijna 36.000 patiënten (1989 – 2015).  De gestegen overleving is volgens de onderzoekers  het gevolg van verbeterde stadiëring, betere selectie van patiënten en evolutie van behandelingen, waaronder neoadjuvante therapieën en centralisatie van slokdarmkankerchirurgie.

Mogelijke oorzaken

De incidentie van slokdarmkanker is in Nederland tussen 1989 en 2015 fors gestegen van 683 naar 2.3688. Deze stijging kan vooral worden toegeschreven aan een toename van het aantal patiënten met een adenocarcinoom van de slokdarm, met name bij mannen. Beide vormen van slokdarmkanker, adenocarcinoom en plaveiselcelcarcinoom, hebben  specifieke etiologie en risicofactoren.

Plaveiselcelcarcinoom van de slokdarm wordt in verband gebracht met roken, overconsumptie van alcohol en een lage consumptie van fruit en groenten. Adenocarcinoom van de slokdarm wordt in verband gebracht met overgewicht en het, terugstromen van maagzuur in de slokdarm (reflux).

Meer informatie