Op 16 juni 2016 vierde DICA zijn eerste lustrum. Vijf jaar meten heeft bijdragen aan kennis en verbeteringen in de zorg.

Het registreren van betrouwbare kwaliteitsinformatie heeft aantoonbaar geleid tot verbeteringen in behandelingen, een afnemende sterfte, een korter verblijf in het ziekenhuis en daarmee tot aanzienlijk lagere kosten, aldus het voorwoord in de DICA jaarrapportage 2015.

Minder sterfte na maagkankeroperaties

Voor 23 behandelingen registreert DICA anno 2016 gegevens over uitkomsten van zorg. Sinds 2009 zijn ruim driehonderdduizend patiënten geregistreerd. Met klinkende resultaten, aldus het DICA overzicht 2015. Zoals 55% minder sterfte na maagkankeroperaties. Naast de eerder gerapporteerde sterftereductie bij darmkanker, is er ook een 30% toename in laparoscopische behandeling. Daarnaast wordt een afname in complicaties na acute aneurysmachirurgie van 16% gezien en een toename in complete pathologieverslaglegging na borstkanker van 22%.

DICA breidt zijn activiteiten meer en meer uit. Zo wordt er nu ook doelmatigheidsonderzoek (geneesmiddelen) gedaan en is er voor de sector een implantatenregister opgetuigd waarmee medische implantaten traceerbaar worden. Minister Edith Schippers nam het register in januari 2015 in gebruik.

 

Registatiedruk omlaag

Aandachtspunten blijven de betaalbaarheid van registraties en het terugdringen van de registratielast. DICA wil dit realiseren door nog betere ICT-oplossingen, maar ook door het inperken van datasets. Een kleiner aantal goed doordachte indicatoren kan meer zeggen over kwaliteit en proces, dan een grote hoeveelheid minder relevante data. Een trend is dat de registraties van DICA gekoppeld worden aan externe databestanden, zodat de informatie maar één keer hoeft te worden ingevoerd en er dus op tijd en kosten wordt bespaard volgens DICA.

Financiering gewaarborgd

De financiering van DICA is voor de komende drie jaar veiliggesteld. De financiële bijdrage van ziekenhuizen blijft in 2016 gelijk aan het niveau van 2015 en de zorgverzekeraars dragen voor 2016 de meerkosten. Uiteraard blijft de onafhankelijkheid ten opzichte van zorgverzekeraars gewaarborgd. Volgens Zorgivsie zijn de kosten voor 2017 en 2018 door de zorgverzekeraars gegarandeerd. Voor de jaren erna moeten nieuwe afspraken worden gemaakt met de koepelorganisaties.

Over DICA

Nadat in 2009 de darmkankeraudit succesvol van start was gegaan, werd eind 2010 DICA opgericht om met deze formule ook kwaliteitsregistraties voor andere aandoeningen te initiëren. Eind 2015 faciliteerde DICA 23 registraties, waar dit er eind 2014 nog 17 waren. In de afgelopen vijf jaar drie belangrijke doelen gerealiseerd:

  • Het begrip kwaliteit is geobjectiveerd aan de hand van algemeen geaccepteerde normen.
  • Door betrouwbaar inzicht in geleverde kwaliteit kunnen ziekenhuizen interventies opstellen om de kwaliteit duurzaam te verhogen.
  • Kostenbeheersing: Betere en veiligere zorg leiden, onder meer door een afname van complicaties, tot lagere kosten.

Meer informatie