Het Leids Universitair Medisch centrum (LUMC) heeft de afgelopen vijf jaar een internationaal onderzoek naar genetische afwijkingen en borstkankerrisico’s gecoördineerd. Met de resultaten van deze studie kan beter bepaald worden welke genen het risico op borstkanker verhogen en in welke mate. De wetenschappers publiceerden hun onderzoek in het tijdschrift New England Journal of Medicine.

BRCA1 en BRCA2

In Nederland kunnen vrouwen zich laten testen op vijf borstkankergenen. Dit zijn de BRCA1 en BRCA2 genen, en sinds kort ook PALB2, CHEK2 en ATM. Peter Devilee, hoogleraar Genetica van Kanker legt uit: “Van deze genen kennen we het risico op borstkanker redelijk goed, maar dit is nog niet heel erg nauwkeurig. Voor met name de laatste drie genen is de test moeilijk te interpreteren ten aanzien van de precieze hoogte van het risico op borstkanker.”

Naast de vijf genoemde borstkankergenen is er van nog meer genen bekend dat ze mogelijk het risico op borstkanker beïnvloeden. Het onderzoek had tot doel om de risico’s rondom de bekende vijf borstkanker genen nauwkeuriger vast te stellen en om te onderzoeken of, en zo ja welke genen er nog meer een verhoogd risico geven, om daarmee de test eventueel uit te breiden.

Meer informatie