Een bevolkingsonderzoek naar longkanker door CT-screening kan longkanker in een zeer vroeg stadium opsporen. Vroege detectie van longkanker kan de hoge sterfte onder longkankerpatiënten drastisch verminderen.

Daarom dringen longkankerspecialisten uit acht Europese landen er bij de EU-landen op aan om snel longkankerscreening programma’s op te zetten. Zij publiceerden dit advies voor longkankerscreening onlangs in the Lancet Oncology, zo meldt UMCG.

Longkankerscreening redt levens

De longkankerspecialisten baseren hun advies op resultaten van verschillende Europese onderzoeken, waaronder de langlopende NELSON-studie. De resultaten tot nu toe zijn zodanig dat de artsen adviseren om nu al te starten met de voorbereidingen voor landelijke screeningsprogramma’s. Hun boodschap: “longkankerscreening redt levens.”

Eerdere opsporing longkanker

Door mensen met een verhoogd risico op longkanker (zoals zware (ex-)rokers ouder dan 50 jaar) te screenen met een CT-scan, kan de ziekte opgespoord worden, voordat er uitzaaiingen ontstaan. De tumor kan dan met een relatief kleine operatieve ingreep verwijderd worden. De patiënt is genezen zonder dat chemotherapie of bestraling nodig is. Daarmee is gelijk de kosteneffectiviteit van de screening verklaard; Immers de kostbare geneesmiddelen zijn bij deze behandeling niet meer nodig.

NELSON-studie

Het percentage tumoren dat met CT-screening in een vroeg stadium wordt gevonden is vergelijkbaar met de resultaten van een belangrijke Amerikaanse studie, waarin 20% mortaliteitsreductie is aangetoond. Daarop baseren de specialisten hun duidelijke aanbeveling: start nu al met de voorbereidingen op CT-longkankerscreening, terwijl binnenkort de conclusies van NELSON-studie worden verwacht. Deze NELSON-studie is een proef-bevolkingsonderzoek waaraan ruim 650.000 mensen in de regio’s Groningen, Drenthe, Utrecht, Haarlem, Amstelveen en Leuven sinds september 2003 meedoen.

Waarom CT-scan?

Sinds begin 21e eeuw is het mogelijk om met een CT-scan niet alleen de diameter van een tumor, maar ook het volume te bepalen. Door het volume van de tumor uiterst nauwkeurig te volgen, kan de groeisnelheid van de tumor gemeten worden. Groeisnelheid is één van de belangrijkste indicatoren voor kwaadaardigheid van tumor.

In het gepubliceerde EU-position statement on Lung Cancer Screening doen de longspecialisten aanbevelingen over hoe de Europese landen longkankerscreening succesvol kunnen opzetten en uitvoeren.

Longkanker hoogste sterftecijfers

In 2016 zijn 10.674 mensen overleden aan longkanker: 6.291 mannen en 4.383 vrouwen. Hiermee is longkanker de kanker met de hoogste sterfte in Nederland. De sterfte neemt toe met de leeftijd, maar op hoge leeftijd neemt de relatieve sterfte weer af. (Bron: website Volksgezondheidenzorg.info)

De overleving bij longkanker is slecht. Van alle mensen met longkanker (exclusief tumoren van de luchtpijp) overlijdt bijna 85% binnen vijf jaar na het stellen van de diagnose. (Bron: IKNL/NKR, augustus 2016).

Meer informatie