In 2019 kregen 14.300 patiënten de diagnose longkanker. In 2018 stierven in totaal 10.400 patiënten aan deze vorm van kanker. Daarmee is longkanker de vierde meest voorkomende kanker in Nederland, met het hoogste aantal sterfgevallen door kanker. Longarts dr. Lizza Hendriks en collega’s verwerkten informatie en cijfers van Nederlandse Kankerregistratie in een overzichtsartikel, dat onlangs in de Journal of Thoracic Oncology verscheen.

De kwaliteit van de longkankerzorg in Nederland verbetert. Recente ontwikkelingen zijn onder meer de centralisatie van specialistische zorg, goede organisatie van multidisciplinair overleg en de start van protonenbestraling. Voor de meeste tumortypes worden de nationale richtlijnen regelmatig bijgewerkt.

Moleculair testen

De nieuwe richtlijn van 2020 schrijft voor dat alle mensen met een stadium IV niet-kleincellige longtumor (NSCLC) niet-plaveiselcelcarcinoom en mensen met NSCLC subtype plaveiselcelcarcinoom zonder significante rookachtergrond getest worden op bepaalde oncogene drivers. De huidige vraag is, of centralisatie van (een deel van) deze moleculaire testen vereist is om elke patiënt toegang te geven tot volledige moleculaire testen. Centralisatie heeft voordelen vanwege:

  • Toenemende complexiteit van moleculair testen en de interpretatie ervan
  • Voor passend beheer van de meestal vrij kleine weefselbiopten
  • Kostenefficiëntie door voldoende testvolume.

Immuuntherapie

Nieuwe behandelingen, zoals therapie met immuun checkpoint remmers (ICI), is toegestaan ​​in ziekenhuizen die voldoen aan de vereiste criteria. De meer dan 20 nieuwe patiënten met longkanker die worden behandeld met ICI, worden gezien door ten minste één ervaren longarts. Daarnaast heeft het betreffende ziekenhuis een MDO specifiek voor ICI-behandeling en gerelateerde toxiciteit met naast de longarts in ieder geval een ICI toegewijde dermatoloog, gastro-enteroloog en endocrinoloog.

Rookvrije generatie

Voorkomen is beter dan genezen. De Nederlandse overheid is gestart met het initiatief ‘Rookvrije generatie’. Doel is dat in 2040 niemand meer met roken start. In 2019 was 21,7% van de volwassenen actieve roker, een vermindering van slechts 4% vergeleken met 2014. Met interventies is de ambitie om voor 2040 het percentage actieve rokers met meer dan 5% te verminderen.

Meer informatie